วันที่ 22 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
"กรมพระศรีสวางควัฒน" พระราชทานกำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19


1 เม.ย. 2563, 11:05

"กรมพระศรีสวางควัฒน" พระราชทานกำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงประเทศไทยในขณะนี้นั้น

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้พระราชทานความห่วงใยผ่านเอกสารระบุชื่อเรื่อง "ขอส่งความห่วงใยให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์" ความว่า


"ในสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ของเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส ภาระหน้าที่นี้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูง

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่ติดเชื้อ ได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราที่จะดูแลรักษา และช่วยขจัดความทุกข์ให้หมดไป 
ข้าพเจ้าขอร่วมเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้เหตุวิกฤตินี้ ข้าพเจ้าจะใช้ทุกสรรพกำลังของข้าพเจ้า ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นกำลังหนุนให้แก่ทุกท่าน และขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ทรงลงพระนามาภิไธย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.