วันที่ 27 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"กู้ภัยฮุก 31" ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค 50 จุด


30 มี.ค. 2563, 20:29"กู้ภัยฮุก 31" ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค 50 จุด
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ทางมูลนิธิกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมาได้มีโครงการกู้ภัยฮุก 31 ร่วมใจต้านภัยโควิด 19 ได้จัดอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่นยาและตัวยาพร้อมจัดทีมบุคลากรออกฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ฟรี ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 50 จุด 28 อำเภอ ตัวนครราชสีมาได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมื่อมีการทำหนังสือร้องขอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ดำเนินการมา 3 วัน ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 กว่า 200 สถานที่แล้ว ของจังหวัดนครราชสีมา และยังพร้อมที่จะสนับสนุนออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ร่วมในวันนี้ได้มีการร้องขอจากธนาคารกรุงไทยในเขตนครราชสีมา

 


 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.