วันที่ 27 พ.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"เทคนิคสกลนคร" เปิดรับบริจาคเงิน สนับสนุนสร้างอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์


30 มี.ค. 2563, 20:06"เทคนิคสกลนคร" เปิดรับบริจาคเงิน สนับสนุนสร้างอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 30 มี.ค. 2563 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร คุณกัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ภาคเอกชน นำเงินจำนวนสองหมื่นบาทมามอบให้กับ นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อผลิตเครื่องมือป้องกันเชื้อโรคไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน หรือสามารถบริจาคให้กับวิทยาลัยตามกำลัง และควรปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม จากนั้น นายสถิต สำราญสุข ได้นำชมสาขาวิชา Mechatronic and robot ซึ่งคณะอาจารย์และนักศึกษา เร่งผลิตหน้ากากพลาสติกป้องกันละอองฝอย กล่องอะคริลิคป้องกันเชื้อ และแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้ระดมความคิดจากคณะอาจารย์ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความคล่องตัวในการทำงาน พร้อมกับสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันเชื้อโรคขณะปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กล่าวว่า วิทยาลัยฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ออกแบบกล่องอะคริลิคครูปแบบต่างๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรค เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ร้องขอเข้ามา ประกอบด้วยแคปซูลกันเชื้อโรคเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กล่องอะคริลิคครอบศีรษะผู้ป่วยขณะตรวจรักษา ฉากกันเชื้อโรคและหน้ากากพลาสติก ซึ่งเราสามารถผลิตได้ 400 ชิ้น /สัปดาห์ 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีอีกหลายโรงพยาบาล ทั้งในจังหวัดสกลนครและจังหวัดข้างเคียง ได้ติดต่อขอรับสนับสนุนอุปกรณ์กันเชื้อโรคเป็นจำนวนมาก วิทยาลัยเทคนิคสกลนครปัจจุบันก็ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด ตลอดจนภาคเอกชนที่บริจาคเงินเข้ามา อย่างไรก็ดีในปีการศึกษา 2563 นี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคสกลนครก็จะเปิดสาขาวิชาใหม่ คือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ในระดับ ปวส. ซึ่งจะผลิตบุคลากรในการพัฒนา บำรุงรักษา รวมถึงการสร้างเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ป้อนโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรการช่างในช่วงวิกฤตเชื้อโรคอย่างเช่นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.