เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"หลวงพ่อพุฒ" ต่อท่อ 20 กม. ส่งน้ำจากยอดเขาพนมดงรักชุบชีวิตชาวบ้าน 3 ตำบล พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เงินทุนการศึกษาและรถจักรยานให้นักเรียน


29 มิ.ย. 2562, 11:35"หลวงพ่อพุฒ" ต่อท่อ 20 กม. ส่งน้ำจากยอดเขาพนมดงรักชุบชีวิตชาวบ้าน 3 ตำบล พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เงินทุนการศึกษาและรถจักรยานให้นักเรียน
เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ   พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้  อาตมาภาพ พร้อมด้วย นายสมยศ   พันธุ์มา  เลขานุการมูลนิธิหลวงปู่สรวง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปูสรวง ได้เดินทางไปที่บ้านทับทิมสยาม 04  โครงการทับทิมสยาม 04 หมู่ 10 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ติดกับแนวชายแดนไทย – กัมพูชาด้าน จ.สุรินทร์ เพื่อมอบประปาน้ำดื่มสะอาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   โดยมี นางสาวสมฤดี  เพชรนาค  ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ฝ่ายปกครองอำเภอสังขะ  จ.สุรินทร์ ตัวแทนของนายอำเภอสังขะ เป็นผู้รับมอบ และมีนายทวนชัย   จิตต์สะอาด  กำนัน ต.เทพรักษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำคณะผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบครั้งนี้ เพื่อส่งมอบต่อให้ชาวบ้านทับทิม 04 และชาวบ้านในเขต 3 ตำบล ประกอบ ต.เทพรักษา ต.ตาตุม และ ต.อาโพน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไป  นอกจากนี้แล้ว ยังได้ถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีของโรงเรียนทับทิมสยาม 04  จำนวน 40  ทุน  มอบรถจักยานสองล้อให้แก่ น.ร.ใช้เป็นพาหนะเดินทางไปเรียน  จำนวน 35 คัน   และมอบเครื่องมือการเกษตรกรรมและเครื่องครัวให้แก่ชาวบ้านในเขต ต.เทพารักษ์  13 หมู่บ้าน  จำนวน  200 ชุด  ด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก น.ร.ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา จ.สุรินทร์  ให้มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือได้สะดวก และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรใน ต.เทพารักษ์  มีเครื่องมือในการทำการเกษตรอีกด้วย  นอกจากนี้แล้ว ยังได้บริจาคเงินจำนวน 50,000  บาทให้กับคณะครู น.ร. ร.ร.ทับทิมสยาม 04 เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ ร.ร.อีกด้วยพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เปิดเผยต่อไปว่า  มูลนิธิหลวงปูสรวง ได้ดำเนินการโครงการประปาน้ำดื่มสะอาดเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562  ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562 โดยการวางท่อต่อน้ำประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติบนยอดเขาพนมดงรัก  ซึ่งมีน้ำสะอาดตามธรรมชาติ ต่อท่อน้ำลงมาถึงหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10  ตำบลเทพารักษ์  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร  ใช้เงินของมูลนิธิหลวงปู่สรวงร่วมกับชาวบ้านทับทิมสยาม 04 ที่ได้บริจาคสมทบร่วมกันเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,800,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562  เพื่อให้ชาวบ้านทับทิมสยาม 04  จำนวน 160 ครัวเรือน และชาวบ้านใน 3 ตำบลของ อ.สังขะ  ได้มีน้ำดื่มสะอาดที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข เอ 3 ไว้บริโภคตลอดไป  และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านทับทิมสยาม 04  จากการจำหน่ายน้ำดื่มสะอาดผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย


 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.