วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ชาวพะเยา" พบต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ 496 ปี ใหญ่ที่สุดในจังหวัด


13 มี.ค. 2563, 09:47"ชาวพะเยา" พบต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ 496 ปี ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
          ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านสันหนองเหนียว หมู่ 3, หมู่บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 2 และหมู่บ้านสันป่างิ้ว หมู่ 12 ต.ต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พากันมาดูชม ต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ 496 ปี ที่มีลำต้นโตขนาด 24 คนโอบ ภายในวัดบ้านต๋อมใต้ เลขที่ 4 หมู่ 3 บ้านสันหนองเหนียวตำบลต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เนื่องจากต้นโพธิ์ต้นนี้จะมีขนาดลำต้นสูงใหญ่และมี 3 นาง หรือ มี 3 ต้น อยู่ในต้นเดียวกันแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มร่มรื่นภายในวัดบ้านต๋อมใต้มาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน และถือว่าเป็นต้นโพธิ์ต้นที่ใหญ่ที่สุดมีอายุ ร่วม 500 ปี และแปลกที่สุดในจังหวัดพะเยา

 

 

           หลักการสังเกตพบว่า ต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง ที่ยืนต้น ในวัดบ้านต๋อมใต้ เป็นต้นโพธิ์ที่ดูแล้วไม่เหมือนใคร เพราะมีต้นเดียวแต่ได้แตกลำต้นออก 3 ต้น แตกกิ่งก้านสาขา โดยกลุ่มชาวบ้าน 3 หมู่ ร่วมแรงร่วมใจ ได้พากันเข้ามาช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ เพราะถือเป็นต้นไม้ ศักดิ์สิทธิ์ที่คู่กับศาสนาพุทธ และยังเป็นของคู่กับวัด บ้านต๋อมใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านสันหนองเหนียวหมู่ 3, หมู่บ้านสันต้นผึ้งหมู่ 2 และหมู่บ้านสันป่างิ้วหมู่ 12 ที่อยู่ในเขตตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

 


          จากการตรวจวัดความใหญ่โตของต้นโพธิ์โบราณพบว่ากลุ่มชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ทุกเพศทุกวัยได้พากันล้อมรอบด้วยการกางแขนจับมือวัดรอบโคนต้นโพธิ์สามนางโบราณพบว่ามีขนาดใหญ่โตถึง 24 คนโอบ จนชาวบ้านพากันหรือฮือฮาไปตามตามๆกัน แล้วก็ได้มีชาวบ้านบางคนก็ได้เอาอายุของต้นโพธิ์ เลขคนโอบรวม 24 คน และเลขที่วัดเพื่อนำไปเสี่ยงโชค

          พระ อธิการ ทองสุข สุขวฺฑฒโน เจ้าอาวาสวัด ต๋อมใต้(ศรีมณฑล) หมู่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ต้นโพธิ์สามนางต้นนี้เป็นต้นโพธิ์โบราณ มีอายุเก่าแก่ คาดว่าปลูกคู่กับการสร้างวัด บ้านต๋อมใต้ ที่มีอายุ 496 ปี ต้นโพธิ์ต้นนี้มีขนาดใหญ่โต หรืออาจจะเป็นต้นเดียวที่มีอยู่ในจังหวัดพะเยาที่ยังมีให้เห็นเพราะมีขนาดใหญ่โต และ มีอายุมาก ที่มีอยู่ในวัดต๋อมใต้

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.