เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พช.เพชรบูรณ์ ประชุมผู้นำที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง


6 มี.ค. 2563, 17:08พช.เพชรบูรณ์ ประชุมผู้นำที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 นายสามิตร์ เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมผู้นำที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้นำ จาก 11 อำเภอ จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก 11 อำเภอ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เทพ เพียมะลัง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมประชุมและบรรยายให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนงานฯ โดยใช้เครือข่ายระดับตำบล/อำเภอ(ตำบล/อำเภอ buddy ) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามผู้นำ เพื่อการพัฒนา และได้ทำแผนการเอามื้อสามัคคี จุดตัวอย่าง ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ บ้านนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ครบทั้ง 11 อำเภอ และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงาน “โคกหนองนาโมเดล”จังหวัดเพชรบูรณ์ http://phetchabun.cdd.go.th/2020/03/06/phetchabun001-21 

 


 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.