เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)



พช.เพชรบูรณ์ ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสโควิด-19


6 มี.ค. 2563, 17:02



พช.เพชรบูรณ์ ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสโควิด-19




วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายวสันต์  ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอรทัย จันทร์ผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสามิตร์ เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รวมทั้งได้สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) http://phetchabun.cdd.go.th/2020/03/06/phetchabun001-22









Recommend News






MOST POPULAR


























©2018 ONBNEWS. All rights reserved.