เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นักธุรกิจหนุ่ม พาตะลุย ย้อนเวลาหาอดีต ตำนานเขาสมอคอน แหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ


3 มี.ค. 2563, 14:56นักธุรกิจหนุ่ม พาตะลุย ย้อนเวลาหาอดีต ตำนานเขาสมอคอน แหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563  เมื่อเวลา 11.00 น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรไกร  ธาราภูมิ    อดีต สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี   ปัจจุบัน เป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง  ได้สละเวลาอันมีค่า  พาคณะ ผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี   ได้พาคณะย้อนเวลา หาอดีต

 

 

 เล่าประวัติความเป็นมาของเขาสมอคอน ให้กลับ ทีมข่าว  ให้เราฟังตอนหนึ่งว่า   

"เขาสมอคอน" ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
     เขาสมอคอน   เป็นเทือกเขาตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ อยู่ในเขตบ้านพาน, บ้านโคกทะเล, บ้านเขาสมอคอน, บ้านเขาบ้านหว้า และบ้านเขาหมอนอิง ตำบบเขาสมอคอน   เทือกเขามีความยาวต่อเนื่องกันประมาณ ๕ กิโลเมตร สูง ๕๖ เมตร หากเป็นฤดูน้ำหลากจะดูเสมือนว่าเทือกเขานี้จมอยู่กลางทะเลอันเวิ้งว้างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก ชวนให้ไปล่องเรือท่องเที่ยว
เขาสมอคอนในอดีตมีบุคคลสำคัญเดินทางมาท่องเที่ยวตามหลักฐานที่ปรากฎเช่น "เจ้าฟ้าอภัยทศ" พระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ฯลฯ   มีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเขาสมอคอนแห่งนี้อยู่หลายเรื่อง แต่ที่ปรากฎก็คือ จากหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เขียนไว้ว่า "...เขาสมอคอนนี้เป็นที่อยู่ของพระสุกทันตฤาษี   อาจารย์ของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชและพระยางำเมือง กษัตริย์เมืองพะเยา   ซึ่งน่าจะเป็นราชวงศ์หนองแสโยนกเชียงแสนทั้ง ๒ พระองค์ เพราะเมื่อทรงพระเยาว์ ได้เสด็จมาศึกษาศิลปวิทยาอยู่ด้วยกันที่เขาสมอคอนนี้ ซึ่งสมัยนั้นกษัตริย์เมืองลพบุรีก็เป็นราชวงศ์เดียวกัน..." อาจกล่าวได้ว่าเขาสมอคอนแห่งนี้เคยเป็นสำนักตักศิลาสำคัญในสมัยโบราณ
บนเทือกเขาสมอคอนมีถ้ำ ดังนั้นจึงทำให้คนในสมัยโบราณสร้างวัดขึ้นตามถ้ำต่างๆ บนเทือกเขาสมอคอน มีถ้ำและวัดอยู่หลายแห่งได้แก่
- ถ้ำพระนอน ถ้ำกว้างประมาณ ๗ เมตร ยาวประมาณ ๑๕ เมตร ภายในถ้ำมีหินสีธรรมชาติ เช่นสีเขียว สีเทา มีเถาวัลย์ย้อยลงมา มีปล่องถ้ำทะลุยอดเขามองเห็นท้องฟ้า ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์(พระนอน) สูงประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๘ เมตร อยู่ในถ้ำ  
- ถ้ำน้ำ อยู่ด้านทิศเหนือ ภายในถ้ำมีหินสลับซับซ้อน, หินงอกหินย้อย(หินที่ย้อยลงมานิยมเรียกว่า"หินนมผา") ซึ่งน้ำที่หยดจากหินนมผาเรียกว่า "น้ำโมกผา", พื้นถ้ำจะเป็นทรายละเอียด มีแอ่งน้ำและน้ำในถ้ำไม่มีวันแห้ง สุดปลายถ้ำเป็นปล่องถ้ำทะลุยอดเขามองเห็นท้องฟ้า การเข้าไปชมถ้ำต้องใช้ไฟฉาย เทียนหรือไต้จุดลงไปจะมองเห็นแสงสะท้อนจากธรรมชาติที่สวยงาม 
- ถ้ำชิงช้า ภายในถ้ำมีรากไทรย้อยเป็นจำนวนมาก ปากถ้ำมีต้นกร่าง ๑ ต้น ข้างล่างของต้นกร่างมักมีผู้เห็นรัศมีแสงสีสวยงามเปล่งกระจายสว่าง ซึ่งเกิดขึ้นในวันโกนและวันพระ เป็นประจำประมาณเดือนละ ๓ ครั้ง 
- ถ้ำพราหมณี ถ้ำอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสมอคอน สมัยก่อนหน้าถ้ำมีตึก ๔ คูหาสันนิษฐานเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่โบราณ ถ้ำนี้มีแผ่นหินสลักนูนต่ำขนาดยาว ๑๒๗ ซ.ม. กว้าง ๖๘ ซ.ม. ลักษณะหินเป็นรูปแกะสลักรูปขาทำท่าเหาะ คือทำท่างอเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายเท้าชี้ขึ้นสูง และด้านล่างมีรูปบุคคลผมทรงเกล้าสูงอยู่ในท่าพนมมือไหว้(รูปเทวดาที่เห็นแต่ขา) ชาวบ้านเรียกว่า "นางพราหมณี" และบุคคลที่อยู่ในท่าพนมมือไหว้ เรียกว่า "คนใช้" (ของนางพราหมณี) อาจเป็นรูปแกะสลักสมัยทวารวดี ด้านหลังถ้ำก่อนออกจากถ้ำมีเล้าเป็ดหินของย่าพราหมณี เชื่อกันว่าเป็นเป็ดทองคำ หน้าถ้ำมีบ่อน้ำหินอยู่ ๑ บ่อ
- ถ้ำพระฉาย ถ้ำต่อจากถ้ำพราหมณี ในสมัยก่อนมีชาวบ้านนำวัวไปเลี้ยงหน้าถ้ำ มองเห็นพระพุทธรูปปรากฎเด่นขึ้นมาจึงเรียกคนอื่นๆ   มาดูแต่มองไม่เห็นจึงเรียกถ้ำนี้ว่า "ถ้ำพระฉาย" ภายในถ้ำได้พบถ้วยชามสังคโลก หน้าถ้ำมีฐานวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี และพระปรกโพธิ์ พระสามพี่น้อง พระร่วงปางลีลา ทั้งเนื้อชินและเนื้อกระเบื้อง 
- ถ้ำมะขาม ถ้ำอยู่ท่ามกลางต้นมะขาม บางต้นมีอายุ ๓๐๐-๔๐๐ ปี 
- ถ้ำวิหาร ในอดีตเป็นที่เก็บเศียรพระพุทธรูปหินทรายสมัยทวารวดีมากมายหลายเศียร แต่ปัจจุบันสูญหายหมดแล้ว 
- ถ้ำตะโก ในอดีตมีต้นตะโกอยู่หน้าถ้ำ แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว เป็นถ้ำที่ไม่ลึก ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศิลาทราย เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องลายครามต่างๆ 
-ถ้ำนกพิราบ  มีนกพิราบอาศัยอยู่จำนวนมาก แต่ปัจจุบันไม่มีนกพิราบเหลืออยู่  เพราะมนุษย์รบกวนที่อยู่ 
- ถ้ำช้างเผือก ภายในถ้ำช้างเผือกจะมีรอยเท้าช้างอยู่เป็นจำนวนมาก ปากถ้ำจะมีรอยช้างถูหินจากปากถ้ำเป็นมันเลื่อม ด้านความเชื่อวันดีคืนดีจะมีช้างเผือกออกมาจากถ้ำ และคนมีบุญเท่านั้นจึงจะมองเห็น
นายเกียรไกร  ธาราภูมิ    ได้ เล่าเพิ่มเติมให้กับผู้สื่อข่าวว่า   ตำนานเขาสมอคอน
         "เขาสมอคอน" ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอท่าวุ้ง (อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลพบุรี) เป็นภูเขาเตี้ย ๆ มีหลายลูกไม่ติดกันเป็นเทือกเดียว และตั้งอยู่กลางทุ่งซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม ดังนั้นในฤดูน้ำหลากจะกลายเป็นเกาะกลางน้ำ การเดินทางไปมาสะดวกกว่าฤดูแล้งเพราะมีเรือไปถึงเชิงเขา ซึ่งชาวลพบุรีชอบไปพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด เพราะที่นั่นจะมีถ้ำหลายถ้ำเช่น ถ้ำช้างเผือก ถ้ำตะโก ถ้ำเขาสมอคอน และมีวัด ๔ วัด และเป็นพื้นที่ที่มีลิงป่าอาศัยอยู่มากมาย เนื่องจากเขาสมอคอนมีความแปลกประหลาด คือมีหลายลูกแต่ไปอยู่กลางที่ราบลุ่ม จึงมีตำนานที่เล่าต่อ ๆ กันมา ซึ่งก็มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรติ์อีกเช่นกัน แต่เล่าแตกต่างกันไป พวกหนึ่งเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระรามทรงกริ้วทศกัณฐ์มาก ทรงขว้างจักรจากทะเลชุบศร หวังจะให้ทศกัณฐ์แหลกลาญ แต่เผอิญจักรนั้นได้เฉี่ยวยอดเขาสูงลูกหนึ่ง เศษหินที่ถูกอำนาจจักรกระเด็นไปนั้นก็คือ หมู่เขาสมอคอนนั่นเอง ส่วนยอดเขาที่ถูกเฉี่ยวแหว่งไปนั้น ชาวเมืองต่างพากันเรียกว่าเขาช่องลพ (ปัจจุบันอยู่ในตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง) ส่วนอีกพวกหนึ่งเล่าว่า เมื่อครั้งพระลักษณ์ต้องหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ สิ้นสติสมปดีรอเวลาทิวงคต ถ้าไม่มีใครแก้ให้ฟื้นทันพระอาทิตย์ขึ้น หนุมานทหารเอกของพระรามจึงได้ขันอาสาจะไปหายาวิเศษอันมีชื่อว่า "ต้นสังกรณีตรีชะวา" ที่เขาสรรพยา (ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดชัยนาท) มาฝนทาที่หอกที่ปักอยู่จึงจะหลุด หนุมานไปหาต้นสังกรณีตรีชะวาไม่พบเพราะเป็นเวลามืด เกรงว่าจะรุ่งสางเสียก่อนจึงได้คอนเอาภูเขามาทั้งลูก เผอิญเหาะผ่านมาทางเมืองลพบุรีซึ่งไฟกำลังลุกไหม้ตั้งแต่ครั้งที่หนุมานเอาหางกวาดเม ือง แสงสว่างจากไฟทำให้มองเห็นต้นสังกรณีตรีชะวา หนุมานจึงถอนเอาแต่ต้นสังกรณีตรีชะวาไป และทิ้งภูเขาที่คอนมาลงกลางทุ่งทะเลเพลิง ภูเขาที่ทิ้งลงมาได้ถูกไฟเผากลายเป็นหินสีขาวและมีชื่อเรียกว่า "เขาสมอคอน" ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.