วันที่ 24 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsหลายคนไม่เคยรู้ ! เปิดประวัติ "พระยาปลัดทองคำ"  สามีอันเป็นที่รักของแม่ย่าโม


3 มี.ค. 2563, 13:17หลายคนไม่เคยรู้ ! เปิดประวัติ "พระยาปลัดทองคำ"  สามีอันเป็นที่รักของแม่ย่าโม
 

ประวัติของเจ้าพระยามหิศราธิบดี  หรือ   พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ทศทิศวิชัย  (พระยาปลัดทองคำ) นั้น ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๓ เล่าโดยสรุปว่า เมื่อครั้งพระเจ้าอนุวงศ์ ยกลงมาถึงเมืองโคราช บังเอิญเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน) และพระยาปลัด (ทองคำ) ขึ้นไปราชการเมืองขุขันธ์อยู่แต่ยกกระบัตรเมือง พระเจ้าอนุวงศ์จึงได้เมืองโดยง่าย เจ้าพระยานครฯ รู้ข่าวปรึกษากับพระยาปลัด ให้ลงมาบอกพระเจ้าอนุวงศ์ว่าเจ้าพระยานครฯ หนีไปเมืองเขมรแล้ว แล้วรับอาสาพร้อมทั้งยกกระบัตรว่า จะขอตามเสด็จไปเวียงจันทน์ พระเจ้าอนุวงศ์จึงให้คุมครอบครัวไป ระหว่างทางพวกผู้หญิงอันมีท่านผู้หญิงโมเป็นหัวหน้าก็อุบายเอาใจปรนเปรอพวกลาวจนตายใจ

เมื่อได้โอกาสก็คิดอ่านกัน คุมพวกออกรบกับพวกลาว พวกผู้ชายเป็นปีกซ้ายปีกขวา พระยาปลัดพระยาพรหม (ยกกระบัตร) เป็นกองกลางท่านผู้หญิงโมคุมพวกผู้หญิงเป็นทัพหนุน อาวุธมีทั้งปืน ๙-๑๐ กระบอก ไม้ตะบอง ไม้เสี้ยมเป็นหลาวแหลนเข้าต่อสู้ ฆ่าฟันพวกลาวตายประมาณถึง ๒,๐๐๐ คน

 


ด้วยความดีความชอบในการปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาปลัด(ทองคำ) เป็น เจ้าพระยามหิศราธิบดี(ยศเฉพาะบุคล) ที่ปรึกษากรมการเมืองอาวุโส รับใช้ราชวงศ์จักรี   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  ส่วนท่านผู้หญิงโม ผู้ภรรยา ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นท้าวสุรนารี  โดย ท้าวสุรนารีถึงแก่อนิจกรรมก่อนท่านสามี ในต้นรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) อายุ ๘๑ ปี ส่วนเจ้าพระยาหิศราธิบดี  ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อใดไม่ปรากฏ

ทั้งนี้ชื่อของ  พระยาปลัดทองคำ ยังถูกตั้งเป็นชื่ออำเภอ  คือ  อำเภอพระทองคำ  มีพิธีเททองหล่ออนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2554   ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระทองคำ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในความกล้าหาญของท่าน ที่ร่วมกอบกู้และขับไล่ศัตรู เพื่อปกป้องเมืองนครราชสีมา 

อีกทั้งยังมีรูปหล่อเคารพ ในโรงเรียนมหิศราธิบดี และในวัดศาลาลอย อีกด้วย

 

 

 


 

 


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.