เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 48 ให้โรงเรียนบ้านอากาศ จ.สกลนคร


7 ก.พ. 2563, 18:56กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 48 ให้โรงเรียนบ้านอากาศ จ.สกลนคร
เวลา 14.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า โรงเรียนบ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 48 ให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งห้องสมุด  จะเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชน คณาจารย์ ชาวชุมชนในพื้นที่  และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมในพิธี  สำหรับห้องสมุดอาเซียนมีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือ นิทรรศการประชาคมอาเซียน สื่อการเรียนการสอน จอภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  กล่าวว่า ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ ทั้งนี้ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน สำหรับเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่เด็กและเยาวชนคณาจารย์และชุมชนในพื้นที่ 

 

 


 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.