เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"2 สามีภรรยา" เบื่องาน หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ประสบความสำเร็จ ยอดสั่งผลผลิตขาประจำกว่า 10 แห่ง


22 ม.ค. 2563, 15:34"2 สามีภรรยา" เบื่องาน หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ประสบความสำเร็จ ยอดสั่งผลผลิตขาประจำกว่า 10 แห่ง
2 สามี ภรรยา จบจากรั้วมหาวิทยาลัยดังก่อนไปทำงานกับทางบริษัทได้ 8 ปี เบื่อกับงานที่ทำเปลี่ยนมาเอาดีทางการเกษตรแบบพอเพียงตามคำพ่อสอน ปลูกพืชผักสวนครัวแบบออแกนิค ปลอดจากสารเคมี ปัจจุบันมีกว่า 10 ไร่ ส่งผลผลิตให้บริษัทส่งออก 1 แห่ง ส่งให้กับทางโรงพยาบาล 8 แห่ง ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี และในกรุงเทพฯ ทั้ง 2 บอกชีวิตแบบนี้มีความท้าทายดีกว่าและอิสระมีความสุขกว่า ต่างกับงานที่เคยทำในการเป็นพนักงานบริษัทมาก จนปัจจุบันมีการรวมกลุ่มสมาชิกหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แทนสารเคมีแล้วกว่า 60 ราย

วันนี้ ( 22 ม.ค. 2563 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ได้เดินทางไปยังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่บริเวณบ้านเนินพระงาม ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แล้วได้พบกับ คุณ ณัฏฐ์พัชกร พานิชปฐม กับ คุณ ทักษ์ธนัชศรณ์ พานิชปฐม (หรือน้องเล็ก) 2 สามี ซึ่งได้เล่าถึงช่วงก่อนจะมาทำการเกษตรว่า ไม่ได้จบด้านเกษตร แต่จบด้านวิศวกร จากมหาวิทยาลัยดัง เมื่อจบแล้วได้ไปเป็นพนักงานอยู่กับทางบริษัทฯ ได้ประมาณ 8 ปี แต่ทั้ง 2 ได้ทำงานอยู่ทางบริษัทเดียวกัน แต่ต้องถูกส่งไปประจำอยู่ตามต่างจังหวัด ในหลายจังหวัดเกือบทุกภาคของประเทศไทย และทั้ง 2 ก็ไม่ได้ไปทำงานแห่งเดียวด้วยกัน ซึ่งแล้วแต่ทางบริษัทจะให้ไปประจำ ปีหนึ่งจะได้กลับมาบ้านเกิดเพียง 1 หรือ 2 ครั้ง แต่ด้วยใจรักอาชีพค้าขายเมื่อกลับมาบ้านก็ได้หาซื้อสินค้าในแต่ละภาคส่งกลับมาให้ทางมารดาที่เปิดร้านค้าขายในหมู่บ้าน จนทำงานมาระยะหลังๆ จึงได้ปรึกษากับสามีก่อนพากันลาออกจากงาน มาประกอบอาชีพทำเกษตรเป็นของตนเอง โดยยึดหลักที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้สอนไว้ หากไม่เข้าใจก็ไปปรึกษาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และทุกวันนี้สามารถบริหารจัดการ จนทราบดีกับเรื่องเกษตรอย่างดีพอสมควร พร้อมยังเชิญชวนให้เกษตรกรเข้ามารวมกลุ่มมีสมาชิกเวลานี้กว่า 60 ราย ทุกอย่างเริ่มเข้าระบบได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังมีของกลุ่มสมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีอยู่ 24 กลุ่ม สามารถมีเพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่ต้องการพืชผลผลิต และการร่วมกลุ่มสมาชิกสามารถเพื่อกำหนดราคาในการนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งต่างกับที่เกษตรกรทำกันแบบไร้ทิศทางเมื่อผลผลิตออกมาบางครั้งขาดทุน แต่หากมีการรวมกลุ่มจะสามารถได้ราคาดีกว่า โดยเฉพาะปุ๋ยทางกลุ่มเราก็จัดทำขึ้นจำหน่ายให้ในกลุ่มสมาชิกในราคาทุนต่ำกว่าท้องตลาดเมื่อนำไปใช้ให้ผลผลิตที่ดี อีกทั้งไม่มีปนเปื้อนสารเคมี ตามความต้องการของแหล่งส่งผลผลิต เพราะหากมีการปนเปื้อนสารเคมีแล้วตลาดจะไม่รับผลผลิตของเราไปเด็ดขาด ดังนั้นคุณภาพต้องเป็นตรงตามตลาดต้องการ โดยเฉพาะดินกับน้ำในกลุ่มจะมีการนำไปให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบอยู่เป็นประจำระยะปีละ 2-3 ครั้ง ดังนั้นผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าพืชผักของในกลุ่มสมาชิกอินทรีย์ จะปลอดสารเคมีแน่นอน    

คุณ ทักษ์ธนัชศรณ์ พานิชปฐม ได้กล่าว จบวิศวกรในด้านไฟฟ้า แต่ว่าพ่อแม่เป็นเกษตรกรมาเราจึงเห็นการทำเกษตร ถึงเวลาเราอิ่มตัวเบื่องานที่ทำจึงหันมาทำเกษตรของตัวเอง เริ่มแรกๆ มีการเปิดร้านค้าขายเองควบคู่ไปกับการทำเกษตร สุดท้ายต้องเลิกการเปิดร้านค้าของชำเพราะไม่เวลาไปดูแล ต้องมาลงการทำเกษตรจริงจัง เพราะผลผลิตจะส่งให้ทันกับบริษัทส่งออก 1 แห่ง ส่งเข้าไปในโรงพยาบาล 8 แห่ง โรงพยาบาลประจำจังหวัด 1 แห่ง ในกรุงเทพฯ 7 แห่ง บางส่วนผลผลิตเหลือก็นำไปจำหน่ายในร้านค้ากลุ่มเกษตรกรจังหวัดได้จัดสถานที่ไว้ให้นำไปจำหน่าย เช่น ถนนคนเดิน ตามร้านอาหารต่างๆ ที่เขาใช้ประกอบอาหารโดยใช้พืชผักปลอดสารพิษ โดยเน้นร้านที่เขารับผักไร้สารเคมีจริงๆ

สำหรับวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวที่นี่จะปลูกลงในแปลงผสมกันหายชนิด เพื่อเป็นการป้องกันแมลงมารบกวน โดยเน้นพืชชนิดที่ป้องกันแมลงต่างๆ หากต้องการผักชนิดไหนเราก็ใช้เมล็ดพันธุ์มากหน่อย และในแปลงก็จะไม่มีแมลงมารบกวนพืชผักเลย ซึ่งเราได้ทดลองมานานกว่าจะประสบผลสำเร็จในทุกวันนี้ โดยแปลงจะแบ่งเป็นโซนไม้สมุนไพร ไม้ผล พืชผักหากปลูกซ้ำกันนานๆ ผลผลิตจะไม่ค่อยดีนัก

ส่วนความรู้ในด้านนี้ ช่วงแรกเราลองผิดลองถูก ระยะหลังได้มีหน่วยงานด้านต่างๆ มาให้ความรู้ และกว่าจะได้ผลผลิตเช่นทุกวันนี้ใช้เวลาถึง 12 ปี ช่วงแรกไม่ได้ดีเลย นำไปจำหน่ายผู้บริโภคจะบอกว่าผักจิ๋ว แต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้ว บอกว่าผักงามมาก ตลาดเราเพียงพอกับผลผลิตตลาดต้องการเท่าใด เรามีการวางแผนการปลูกก่อนจะไปรับลูกค้า ฝากไปยังเกษตรกรจะใช้เกษตรอินทรีย์ หรือไปขอปรึกษาเขาจะให้คำปรึกษา โดยเฉพาะทางสวนเราก็จะมีเกษตรกรมาดูงานอยู่เป็นประจำ ซึ่งเราก็ได้หน่วยงานวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ไปให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยในแต่ละชนิดเช่นกัน เมื่อเราต้องการอยากรู้อะไรเข้าไปในจุดนั้นทางหน่วยงานเหล่านี้จะให้คำแนะนำเราทุกที่เมื่อเราอยากทราบเราอย่าไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆ จึงขอฝากเกษตรกรหันมาใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อประเทศเราจะได้พ้นจากสารเคมีกันจริงๆ ทั้งผู้บริโภคและตัวเราเองด้วย คุณทักษ์ธนัชศรณ์ พานิชปฐม กล่าวทิ้งท้ายเรื่องการทำเกษตร

 

 
 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.