เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
"ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐" โปรดเกล้าฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ


22 มิ.ย. 2562, 15:22

"ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐" โปรดเกล้าฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่พระองค์เจ้าโสมสวลีฯวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเจริญพระสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระราชทานแก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานสงฆ์ และโปรดประทานพระพุทธรูป น้ำพระพุทธมนต์และพระลิขิตเพื่อเชิญไปถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ด้วย

 

ภาพ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.