เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เลขนุการ รมว.การกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69


8 ม.ค. 2563, 11:52เลขนุการ รมว.การกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
 

 

ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 7 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 มีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 36 เขตภาคใต้ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 14 จังหวัด ภาคใต้ ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน  ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563      

นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด เป็นการสร้างเวทีวิชาการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสามารถของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน

นายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการ  กพฐ. กล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  6  ที่ต้องการให้การจัดงานนี้เป็น เวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงองค์ความรู้  ความสามารถ  ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา  เนื่องจากการจัดการศึกษาถือเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน  ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา  และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนได้อีกด้วย   


 

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ซึ่งมีความสอดคล้องกับความเป็นนครแห่งอายธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   ครั้งที่  70  ปีการศึกษา  2563  ภาคใต้  จ.สตูล  จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.