เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ภาคเอกชนร่วมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 


19 มิ.ย. 2562, 19:03ภาคเอกชนร่วมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
วันที่ 19 มิ.ย. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า บริเวณพื้นที่ว่าง เฟส 8 อมตะซิตี้ ชลบุรี  ต.หนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  นายคุณวิบูลย์  กรมดิษฐ์   กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน  เปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลทรงเจริญพระชนมายุ 41 พรรษา  โดยมีนางบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์

 

ซึ่งโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลทรงเจริญพระชนมายุ 41 พรรษา บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และชมรม CSR ได้มีความตั้งใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  รวมถึงสร้างโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนโดยรอบ สร้างความสมบูรณ์คืนสู่ธรรมชาติ โดยการปลูกป่าในครั้งนี้ เราได้เตรียมกล้าไม้ยืนต้นจำนวน 2,000 ต้น ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นตะแบก ต้นหว้า ต้นราชพฤกษ์ ต้นสะเดา ต้นมะฮอกกานี ต้นจามจุรี และต้นมะขาม  ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่เหมาะกับสภาพพื้นดินในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม  จำนวน กว่า 700 คน  จากกว่า  90  สถานประกอบการ  เข้าร่วมปลูก

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.