เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผอ.โรงเรียนสิงห์บุรี จัดระเบียบที่จอดรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนใหม่ ลดปัญหาการจราจรติดขัด


18 มิ.ย. 2562, 13:48ผอ.โรงเรียนสิงห์บุรี จัดระเบียบที่จอดรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนใหม่ ลดปัญหาการจราจรติดขัด
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ปกครองโรงเรียนสิงห์บุรีได้ร้องเรียนเรื่องปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเวลา รับส่งเด็กนักเรียน เป็นประจำที่หน้าโรงเรียนสิงห์บุรี นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อม ร.ต.อ.นิมิตร ยิ้มเจริญ รองประธานโรงเรียนสิงห์บุรี และคณะกรรมการโรงเรียนสิงห์บุรี ช่วยกันระดมความคิด ลดปัญหาจราจรติดขัดด้านหน้าโรงเรียนสิงห์บุรี และลงพื้นที่เพื่อขยายผล โดยการสำรวจพื้นที่จริงและวัดตำแหน่งที่จอดรถโดยสารรับนักเรียน รถผู้ปกครองนักเรียน และพ่อค้าแม่ค้า เพื่อจัดระเบียบที่จอดรถอำนวยความสะดวกการจราจรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.