เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พระมหาไพรวัลย์ ชี้"กะเทย"บวชเป็นพระได้ ยกตัวอย่าง พระแจ๊ส ที่เคยเป็นมิสทิฟฟานี่


26 พ.ย. 2562, 14:47พระมหาไพรวัลย์ ชี้"กะเทย"บวชเป็นพระได้ ยกตัวอย่าง พระแจ๊ส ที่เคยเป็นมิสทิฟฟานี่
 

   จากกรณีที่นาย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. LGBTQ พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ภาพตัวเองยืนคู่กับภาพวาดพระสงฆ์แต่งหน้า ในนิทรรศการเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ และตั้งคำถามว่า หากกะเทยมีความศรัทธาในศาสนา ทำไมสังคมบางส่วนจึงมองว่า เป็นพระตุ๊ดพระแต๋วไม่เหมาะสม

    เกี่ยวกับเรื่องนี้พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เข้าใจให้ถูกต้องก็ไม่ต้องดราม่า ที่จริงก่อนที่จะมีคำถามว่า พระตุ๊ดผิดหรือไม่ผิดตรงไหน หากมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการบวชก็ควรต้องแสวงหาความรู้ในกฎเกณฑ์และข้อบัญญัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการบวชให้ชัดเจนเสียก่อน อาตมาว่า ถ้าแสวงหาความรู้ที่ชัดเจนแล้ว คำถามแบบนี้ก็จะไม่เกิด ในข้อพระวินัย มีการอธิบายเกี่ยวกับคำว่าบัณเฑาะก์ไว้ชัดเจนมาก ว่าหมายถึงบุคคลประเภทไหน บัณเฑาะก์อย่างไรห้ามการบวช บัณเฑาะก์อย่างไรไม่ห้าม

    เวลาตั้งคำถามต่อเรื่องพวกนี้ ต้องกลับไปดูคำที่ใช้ในข้อพระวินัย ไม่ใช่เอาคำไทยเป็นที่ตั้ง พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้าม ตุ๊ด เกย์ ไม่ให้บวชนะ ท่านใช้คำว่าบัณเฑาะก์ ซึ่งเป็นคำที่มีคำอธิบายมากกว่าแค่เรื่องของเพศสภาพแบบที่สังคมเราเข้าใจกัน บัณเฑาะก์ในทางพระวินัย หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางเพศด้วย เช่น คนที่มีอวัยวะเพศไม่ปรากฏ บวชนะบวชได้แน่ แต่การบวชไม่ใช่แค่เรื่องว่าการผิดหรือไม่ผิด เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของเพศสภาพ พฤติกรรมเสียหายและละเมิดพระวินัยหลังบวชต่างหากที่สำคัญ และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเพศสภาพนะ

    การอยู่ในสังฆะ มีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่จะต้องถือปฏิบัติร่วมกันในสังฆะ ไม่ใช่แค่อ้างสิทธิในการบวชแล้วจะเข้ามาทำอะไรก็ได้ ทุกวันนี้เราก็เห็นปัญหาอยู่ ไม่ใช่บวชแล้วจะทาปากแดงเพื่อยืนยันสิทธิในการทาปากของตัวเองก็ได้ ไม่ใช่บวชแล้วจะกรีดตา เขียนคิ้ว เพื่อยืนยันสิทธิในการกรีดตา เขียนคิ้วของตัวเองก็ได้ ไม่ใช่บวชแล้วจะแต่งหน้า ทำนม เพื่อยืนยันสิทธิในการแต่งหน้า ทำนมของตัวเองยังไงก็ได้ ถ้าแบบนี้พระศาสนาก็อยู่ไม่รอด ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปสาทะเลื่อมใส

          อาตมาว่าสังคมสงฆ์ทุกวันนี้ใจกว้างมากเลยนะ หากดูจากข่าวที่พระซึ่งประพฤติตัวไม่เหมาะสมในการแสดงออกทางเพศ แต่แน่นอนแหละ เมื่อเข้ามาบวชแล้ว ความพระเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องของเพศสภาพ อาตมาเห็นพระรูปหนึ่ง เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊ก ท่านเคยเป็นถึงนางงามเพศที่ 3 แต่พอท่านตัดสินใจจะเข้ามาบวช ท่านก็ไปเอานมออก แล้วท่านก็ประพฤติตนสำรวมดีมาก อาตมายังนับถือเลย ถ้าแบบนี้ก็ไม่เป็นปัญหา และสังฆะท่านก็ยอมรับ
 

 

ภาพจาก ทวิตเตอร์ @kru_tun  เฟซบุ๊ก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.