วันที่ 27 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 ลงพื้นที่นครราชสีมา เตรียมรับมือเทศกาลปีใหม่ 63


23 พ.ย. 2562, 17:00มท.2 ลงพื้นที่นครราชสีมา เตรียมรับมือเทศกาลปีใหม่ 63
วันนี้ (23 พ.ย. 62) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้มอบหมายทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล ทั้งในส่วนกลไกท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ ต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยลดการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน โดยขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการทุกจังหวัดในฐานะเป็นประธานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด โดยมีกลไกของศปถ.จังหวัด ศปถ.อำเภอ รวมไปถึง ศปถ.ท้องถิ่น

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้แก้กฎหมายเพิ่มอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นจากเดิมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของความสงบเรียบร้อย เรื่องของจราจร ขณะนี้กฎหมายสภานิติบัญญัติได้แก้ไขให้ท้องถิ่นมีอำนาจดูแลเรื่องการจราจร ท้องถิ่นจึงสามารถตั้งงบประมาณในการดูแลทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ และในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะถึงนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มงวดมากขึ้น

 

จากนั้น เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศปถ.สีคิ้ว ณ หอประชุมโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาการ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่มีผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เป็นตัวอย่างที่ดีในท้องถิ่น

 

ทั้งนี้ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงการประชาสัมพันธ์ ช่วงการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ และช่วงควบคุมเข้มข้น โดย ศปถ. เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ โดยนำข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2562) มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้จังหวัดและอำเภอที่มีความเสี่ยงหามาตรการแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องกำหนดมาตรการพิเศษในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.