เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เทศบาลเมืองเบตง" ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารใหม่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ


18 พ.ย. 2562, 14:51"เทศบาลเมืองเบตง" ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารใหม่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
วันที่ 18 พ.ย. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานที่ก่อสร้างสถานีขนส่งใหม่ อ.เบตง จ.ยะลา นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างสถานีขนส่งที่ดำเนินการก่อสร้างไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 63 ซึ่งสถานีขนส่งอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ ซึ่งในการดำเนินก่อสร้างสถานีขนส่งอำเภอเบตง เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตงให้มีศักยภาพในการรองรับการขนส่งและนักท่องเที่ยว

นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ กล่าวว่า  ในการดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งอำเภอเบตง นั้นเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเบตงในอนาคต

รวมทั้ง เพื่อแก้ปัญหาระบบขนส่งในเขตเมือง ซึ่งในปัจจุบันในตัวเมืองเบตงประสบปัญหาการจราจรแออัด และ เมื่อการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยลดปัญหาความแออัดในเขตตัวเมืองเบตงได้ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ผ่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย เข้ามาทางอำเภอเบตง อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของเมืองเบตง ในอนาคตและยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่น ๆ และต่างประเทศ สอดรับการเปิดใช้สนามบินในเดือน มิ.ย. 63 ด้วย

โดยสถานีขนส่งอำเภอเบตงแห่งใหม่นี้จะมีความทันสมัย ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย นอกจากนั้น ในโซนที่ที่ก่อสร้างสถานีขนส่งใหม่จะเกิดย่านเศรษฐกิจ มีธุรกิจการค้าขายรองรับผู้โดยสารที่ผ่านไปมา รวมทั้งราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงจะสูงขึ้นด้วย 


 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.