เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กตู่" หนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ แก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน


15 พ.ย. 2562, 19:23"บิ๊กตู่" หนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ แก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
วันนี้ ( 15 พ.ย.62 ) เวลา 15.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมพูดคุยกับตัวแทนสตาร์ทอัพ ประกอบด้วยบริษัท Arincare และ ITAX ในรายการ Government Weekly สรุปประเด็นดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าว รัฐบาลพร้อมส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย เพื่อเร่งรัดการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด สิ่งสำคัญ คือ การอาศัยนวัตกรรม ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถานที่ราชการต่าง ๆ เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จะเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเรื่องที่จำเป็นต่อการสร้างสตาร์ทอัพ เช่น กฎระเบียบ กฎหมาย การสร้างความรู้ อำนวยความสะดวก และขจัดอุปสรรคต่างๆ  ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น SMEs ในการเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการของสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและมหาวิทยาลัย

นายกรัฐมนตรียังร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ ที่เรียกว่า GovTech โดยตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น ระบบคิวในโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการ การสั่งจ่ายยาอิเล็กทรอนิกส์  แพทย์ทางไกล  การยื่นขอภาษี ที่ผ่านมาได้จัดเวทีต่างๆ ให้มีการพบปะระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสตาร์ทอัพ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมอบหมายให้มีกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลองหาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สตาร์ทอัพมีโอกาสมากขึ้น และสามารถเข้ามาแข่งขันได้ นายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นในรายการว่า รัฐบาลพิจารณาหาแนวทางปรับแก้กฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน  ลดอุปสรรคและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ในช่วงท้ายของการสนทนา นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า การพัฒนาสตาร์ทอัพเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ที่ได้มีการหารือในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาด้วย เพราะสตาร์ทอัพสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง ที่สำคัญคือ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในแง่การดำเนินชีวิต ที่อยู่อาศัย สุขภาพและการท่องเที่ยว ช่วยลดค่าใช้จ่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างครบวงจร

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.