เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)หมู่บ้านพิกุลทอง ร่วมประกวดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น "บ้านสวย เมืองสุข"


14 มิ.ย. 2562, 16:10หมู่บ้านพิกุลทอง ร่วมประกวดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น "บ้านสวย เมืองสุข"
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ มอบหมายให้นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายศุภพล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิง์บุรี โดยมี ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ตรวจประเมินผลงานโดยการนั่งรถอีแต๋นชมสถานที่สำคัญของอำเภอท่าช้าง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง วัดพิกุลทอง กศน.ตำบล และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP หมู่บ้านพิกุลทองสามัคคีมักจะเป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย เราจึงได้เลือกนำส่วนนี้มาเป็นจุดเด่นของหมู่บ้าน ซึ่งนอกจากอาหารแล้ว ทางหมู่บ้านยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยการใช้ภาชนะต่างๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งแน่นอนว่าหากมาหมู่บ้านพิกุลทองสามัคคีท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ตลอดจนการต้อนรับอย่างเป็นมิตรเสมือนคนในครอบครัว เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ลดการอพยพออกจากชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ทำให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่

         

ทั้งนี้เป็นโครงการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดประกวดขึ้นเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง และมีผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านให้ความร่วมมือ สามัคคี พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพที่สุจริต รวมทั้งรณรงค์รักษาบ้านเมืองให้สะอาดสวยงาม พร้อมต้อนรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนด้วยไมตรีจิต โดยการประเมินผลงานครั้งนี้หากหมู่บ้านที่ชนะการประกวด จะได้รับการเสนอชื่อและผลงานเป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่ ในการประกวดหมู่บ้านดีเด่น "บ้านสวย เมืองสุข" ระดับภาคและประเทศ ต่อไป

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.