เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
สำนักพระราชวัง เผยตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ในสถานที่อาคารราชการต่างๆ


14 มิ.ย. 2562, 14:46

สำนักพระราชวัง เผยตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ในสถานที่อาคารราชการต่างๆวันนี้ ( 14 มิ.ย.61 ) สำนักพระราชวังเผยแพร่ ตัวอย่าง การประดับ พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ในสถานที่อาคารราชการต่าง ๆ ดังนี้

รูปที่ 1 พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รูปที่ 2 พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รูปที่ 3 พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รูปที่ 4 พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กรณีไม่มีพื้นที่เพียงพอ สามารถประดับเฉพาะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีได้ ส่วนกรณีมีพื้นที่เพียงพอให้ประดับตามตัวอย่าง

ที่มา : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒©2018 ONBNEWS. All rights reserved.