เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผอ.กอ.รมน.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ติดตามการแก้ปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร


13 มิ.ย. 2562, 19:19ผอ.กอ.รมน.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ติดตามการแก้ปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เย็นวันนี้ ( 13 มิ.ย. 62 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายในที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาติดตามการแก้ปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าพบหารือ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบ และ จับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน และ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามมิติด้านความมั่นคงทางสังคม 3 งานหลัก คือ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคม / การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายในที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้บูรณาการหน่วยงานออกสุ่มตรวจสอบสถานประกอบการรับซื้อผลไม้ส่งออกในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ป้องกันการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหายาเสพติด

  


 

 

 

 

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.