เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ตรวจเช็คค่าความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติ


22 มิ.ย. 2567, 05:33ตรวจเช็คค่าความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกนก ชิยางคบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ เสียง และอากาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายกนก ชิยางคบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ ให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ในการนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ และพนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) มาดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  นายมนต์ชัย จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ เสียง และอากาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) กล่าวว่า สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อยในวันนี้ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7.01 – 7.02  และค่าออกซิเจนละลายในน้ำ อยู่ในช่วง 6.2 – 6.6 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ดี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดภาคสนาม ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์  หรือค่าบีโอดี ค่าคอร์สฟอร์มแบคทีเรีย คาร์ฟรีย์คอนกรีตฟอร์มแบคทีเรีย ค่าแอมโมเนีย และโลหะหนัก สำนักงานฯ ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะทราบผลRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.