เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จับกุม ! "2 ชายฉกรรจ์" ลักลอบล่าสัตว์ป่า "ล่ากระรอกดำ - ลิงกัง" ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม


18 มิ.ย. 2567, 09:27จับกุม ! "2 ชายฉกรรจ์" ลักลอบล่าสัตว์ป่า "ล่ากระรอกดำ - ลิงกัง" ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหารที่ให้หน่วยงานภาคสนามในสังกัดเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด   

ขณะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ลาดตระเวนมาถึงบริเวณพื้นที่ป่าถ้ำปลา ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ ท้องที่ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี คณะเจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายฉกรรจ์อยู่บริเวณเส้นทางลาดตระเวน จำนวน 2 คน คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูล แต่เมื่อกลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าวเห็นคณะเจ้าหน้าที่  จึงพากันวิ่งหลบหนีกันไปอย่างรวดเร็ว คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตาม สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด 2 คน สอบถามทราบชื่อ นายจอม (สงวนนามสกุล)  และนายเทียม (สงวนนามสกุล) อาศัยอยู่บ้านสีวิเชียร หมู่ที่ 10 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จากการตรวจสอบในกระสอบปุ๋ยใบที่ 1 พบ ซากพญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) เพศเมีย จำนวน 1 ซาก น้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม ค่าเสียหายต่อรัฐ 59,750 บาท และภายในกระสอบปุ๋ยใบที่ 2 พบ ซากลิงกังย่างรมควัน (Macaca nemestrina) จำนวน 1 ซาก น้ำหนัก 4.3 กิโลกรัม ค่าเสียหายต่อรัฐ 130,846 บาท

ตรวจสอบกระเป๋าสะพายข้าง พบปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ จำนวน 2 กระบอก ดินปืน จำนวน 2 ขวด, ดินปืน จำนวน 1 ถุง,ลูกปืน จำนวน 3 ขวด,แก๊ป จำนวน 94 ดอก,มอน จำนวน 1 ก้อน ,ไฟฉายชนิดคาดศีรษะ จำนวน 2 อัน,ไฟแช็ค จำนวน 3 อัน,คีมตัดลวด จำนวน 3 อัน, กรรไกร จำนวน 1 อัน, ไขควง จำนวน 2 ด้าม, เสียม จำนวน 1 เล่ม, หินลับมีด จำนวน 2 ก้อน, ยากันยุง จำนวน 1 หลอด  


คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกการจับกุม ส่ง สภ.น้ำยืน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
- ฐานล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ฐานครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ฐานเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดย ไม่ได้รับอนุญาต
- ฐานล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ฐานเก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ (สัตว์ป่า) ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.