เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)หนอนกระทู้หอม บุกไร่กัดกินต้นมันสำปะหลังเสียหายเกือบ 10,000 ไร่


16 มิ.ย. 2567, 16:07หนอนกระทู้หอม บุกไร่กัดกินต้นมันสำปะหลังเสียหายเกือบ 10,000 ไร่
จากกรณีที่เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง หลายอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย อำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเลาขวัญ อำเภอด่านมะขามเตี้ยได้รับความเดือดร้อนจากหนอนกระทู้หอม กัดกินต้นมันสำปะหลังเสียหายไปแล้ว7,798  ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 659 ราย

 

วันนี้ 15 มิถุนายน ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายวีระศักดิ์  สุขทอง หัวหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัด กิจกรรมจิตอาสากำจัดหนอนกระทู้ในไร่มันสำปะหลัง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร จิตอาสา 904 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ).  สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ   สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นสังขละบุรี ทองผาภูมิ และศรีสวัสดิ์ และเกษตรกร ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันจับหนอนกระทู้หอมกัดกินต้นมันสำปะหลัง

 

โดยแต่ละคนจับหนอนกระทู้ใส่ถุงและมอบให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่2จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ) เพื่อเป็นการทำลายวงจรหนอนกระทู้ในเบื้องต้น จากนั้นสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ) นำไปเพราะเชื่อเพื่อนำมาใช้ประในการกำจัดหนอนกระทู้หอมทีมากัดกินทำลายไร่มันสัมปะหลังในระยะยาว ต่อไป

 

สำหรับสายพันธุ์มันสำปะหลังที่พบการระบาด ได้แก่ ku50 ,ระยอง5 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่2จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ) ได้แนะแนวทางวิธีการปฏิบัติเมื่อพบหนอนกระทู้หอมกัดกินมันสัมปะหลัง ดังนี้

1.เมื่อพบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ในแปลงให้เก็บ และนำมาทำลายพร้อมกำจัดวัชพืชที่อยู่ในแปลง และบริเวณรอบแปลง 

2.ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยเลือกสารชนิดใด ชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร เช่น คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร  เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร

หากการระบาดของหนอนลดลงให้ควบคุมด้วยชีวภัณฑ์ โดยฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bt) อัตรา 80 มิลลิลิตรผสมน้ำ 20 ลิตร หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้ว 15 วัน

3 ในเบื้องต้นได้ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.)ในพื้นที่หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อนำงบประมาณของ อปท.มาจัดซื้อสารเคมี สนับสนุนแก่เกษตรกรกำจัดหนอนกระทู้หอมดังกล่าวโดยเร่งด่วน

 

และในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ) จะนำแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น มวนพิฆาต และ มวนเพชฌฆาต มาปล่อยในพื้นที่ ที่มีหนอนกระทู้หอมที่มากัดกินทำลายต้นมันสำปะหลัง  เพื่อให้ มวนพิฆาต และ มวนเพชฌฆาต ทำลายหนอนกระทู้หอม ต่อไป./

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.