เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ทสจ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการ ภายใต้ โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า


16 มิ.ย. 2567, 16:06ทสจ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการ ภายใต้ โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า
ผู้สื่อข่าวONB News รายงานว่า วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการ ภายใต้ โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายมรกต  อินทรภู่  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.)อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายนเรศ นนท์คลัง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา อัยการจังหวัด  , เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) , ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้  และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯ  เข้าร่วมพิธี นายมรกต   อินทรภู่  ผอ.สนง.ทสจ.อุตรดิตถ์    กล่าวว่า  จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 คัดเลือกพื้นที่ ที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้และปลูกป่า ประกอบด้วย สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาที่สาธารณะ วัด ศาสนสถาน และพื้นที่อื่น  ๆ  อีกทั้งยังมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  , กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกไม้มีค่าอย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่ดำเนินการอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางวิชาการ แนะนำถึงระบบและวิธีลงทะเบียนการปลูก รวมถึงการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมในป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ โดยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การปลูก การบำรุงรักษา การป้องกันการบุกรุกทำลาย และการติดตามประเมินผล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกล้าไม้ นายมรกต กล่าว.

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.