เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สุพรรณบุรี เปิดการอบรมพัฒนาช่างจักรยานประเภทเสือภูเขาระดับชาติขั้นพื้นฐาน


14 มิ.ย. 2567, 15:58สุพรรณบุรี เปิดการอบรมพัฒนาช่างจักรยานประเภทเสือภูเขาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาช่างจักรยานประเภทเสือภูเขา ระดับชาติขั้นพื้นฐานหลักสูตร "National Basic MTB Mechanic Course" โดยมีจ่าสิบเอก จิตติพงษ์ เทียมรัตน์ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งนายสุระพงษ์ กลุ่มในเมือง และจ่าสิบเอก จิตติพงษ์ เทียมรัตน์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ซึ่งทั้ง 2 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) หรือ UCI Mechanics Course มาแล้ว สำหรับการอบรม ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2567 รวมระยะเวลา 3 วัน 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาช่างให้มีความรู้ และความสามารถ สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ โดยการอบรมครั้งนี้ มีผู้ที่เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 17 ท่านแบ่งเป็นชาวไทย 15 คน และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 คน 

ด้านพลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าสำหรับการอบรมพัฒนาช่างจักรยานประเภทเสือภูเขา ระดับชาติขั้นพื้นฐานหลักสูตร "National Basic MTB Mechanic Course" (เนชั่นแนล เบสิค เอ็มทีบีเมคคานิค ครอส) ซึ่งหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะสามารถนำความรู้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากร และอบรมในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.