เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จัดใหญ่งานคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อกวนอูทั้งขบวนแห่อลังการ  พร้อมช็อป ชิม-การแสดงวงดนตรีดัง  จัดตั้งแต่ 14 – 23 มิ.ย. 67


14 มิ.ย. 2567, 15:25จัดใหญ่งานคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อกวนอูทั้งขบวนแห่อลังการ  พร้อมช็อป ชิม-การแสดงวงดนตรีดัง  จัดตั้งแต่ 14 – 23 มิ.ย. 67
 

 วันที่ 14 มิ.ย. 67  นาย เตือนใจ  ทรงไตร นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง  ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อกวนอูอ่างทอง  และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง  จัดใหญ่งานคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อกวนอู  เทพเจ้าที่เป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีน  ที่อาศัยลงหลักปักฐานอยู่ในเมืองอ่างทอง  โดยในงานจะจัดให้มีการกราบไหว้ขอพรองค์เจ้าพ่อกวนอู  แห่สิงห์โต  ล่อโก้ว  และมังกรทองอย่างยิ่งใหญ่  ในระหว่างวันที่ 14 – 23 มิ.ย. 67  โดยในช่วงค่ำของวันที่ 16 มิ.ย.  ชมการแสดงโชว์มังกรประดับไฟ  บริเวณวงเวียนอ่างทอง  และในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น  จะมีขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้าอย่างยิ่งใหญ่  ไปรอบตัวเมือง  ให้ประชาชนและชาวตลาดอ่างทองได้กราบไหว้บูชา  อีกทั้งยังมีการจัดแสดงของวงดนตรีชื่อดังเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง  และร้านค้าจำหน่ายสินค้าทั้งของกินและของใช้จำนวนมากในบริเวณงาน

 ด้าน นาย เตือนใจ  ทรงไตร นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้ออกมาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาร่วมงาน  โดยพูดถึงเทพเจ้ากวนอูรูปปั้นไม้แกะสลักขนาดใหญ่  ที่มีอายุกว่า 100 ปี  มาประดิษฐ์สถาน ณ ศาลเจ้าอ่างทองแห่งนี้ปีที่ในปี 2464  มีน้ำเหนือไหลหลาก ชาวบ้านได้พบรูปแกะสลักไม้เทพเจ้ากวนอูลอยมาติดวังน้ำวน  ที่หน้าบริเวณศาลเจ้ากวนอู  ริมแม่น้ำหลังวัดอ่างทองวรวิหารในปัจจุบัน  จึงได้มีการอัญเชิญขึ้นไหว้ที่ศาลเดิมตรงชุมชนบ้านรอริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ต่อมาเมื่อศาลเจ้าแห่งนี้เสร็จจึงไปอัญเชิญมาประดิษฐานไว้  ณ ที่แห่งนี้  สืบต่อกันมาในรุ่น ต่อ ๆ ไป  การไหว้องค์เทพเจ้ากวนอูนั้น  มีความเชื่อสำคัญว่า  การค้าขายจะทำให้ประสบความสำเร็จ  พบแต่ความซื่อสัตย์  ปราศจากคนปองร้าย  รวมทั้งสามารถฝ่าฟัน  ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ  ในชีวิตไปได้ด้วยดี  คิดการใด ๆ  ก็จะประสบความสำเร็จ

 ส่วนศาลเจ้าอ่างทอง  ก่อเกิดขึ้นได้นั้นด้วยความศรัทธาของชาวตลาดอ่างทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะหาสถานที่เป็น ศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าสำคัญของชุมชนที่มีมาอย่างยาวนานทั้ง 3 ศาล  ประกอบด้วย  ศาลเจ้าพ่อกวนอู  ศาลปึงเถ่ากง-ม่า (ตลาดเหนือ)  ศาลปึงเถ่ากง-ม่า (ตลาดใต้)   ด้วยเหตุที่เล็งเห็นว่าการเจริญของช่วงยุคสมัยนั้น  ได้มีการขยับขยายการเจริญเติบโตของชุมชนที่ใหญ่ขึ้น  จึงมีปรึกษาหารือกันว่าถ้าสามารถอัญเชิญองค์เทพเจ้าทุกองค์มาอยู่ในจุดศูนย์รวม  เพื่อให้ชาวชุมชนตลาดนั้นมาไหว้สักการะขอพรองค์เทพเจ้าได้  โดยไม่ต้องลำบากเดินทางไปแต่ละจุด  ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการศาลเจ้าแต่ละชุมชน  ได้ปรึกษาหารือผู้ใหญ่ของชุมชน ห้างฯ ร้าน  และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดหาสถานที่สร้างศาลเจ้าขึ้นในศาลเจ้าอ่างทอง ที่เป็นจุดแห่ง  “ คุ้งทรัพย์แห่งนี้ ”  บนเนื้อที่ 2 ไร่ ด้วยกำลังทุนทรัพย์จากชาวตลาดอ่างทองและผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใส่ในบารมีของเจ้าพ่อกวนอู  และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2522  ได้ทำพิธีเปิดศาลเจ้าอ่างทอง  พร้อมอัญเชิญองค์เจ้าทั้ง 3 ศาล ที่สำคัญมาประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้  จึงมีการจัดงานประเพณีอัญเชิญเทพเจ้า  ไว้ในการปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวตลาดอ่างทองจนถึงทุกวันนี้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.