เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)วธ.ประจวบฯ ผลักดันฝีมือศิลปะแกะสลักอาหารเป็น Soft Power ของ จ.ประจวบฯ ส่งเสริมอาชีพการมีรายได้เสริมในครอบครัว-ชุมชน


14 มิ.ย. 2567, 12:07วธ.ประจวบฯ ผลักดันฝีมือศิลปะแกะสลักอาหารเป็น Soft Power ของ จ.ประจวบฯ ส่งเสริมอาชีพการมีรายได้เสริมในครอบครัว-ชุมชน
วันที่ 14 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เขตเทศบาล อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการแกะสลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2567 ให้กับตัวแทนเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประชาชนตัวแทนครอบครัวละ 1 คน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.67

 

 

 

 โดยมี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพงานช่างฝีมือศิลปะการแกะสลักให้เป็นซอฟพาวเวอร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม และเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป โดยมีหม่อมหลวง เพ็ญประไพ หอยทอง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี**

 

 

 

 

 


นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพงานช่างฝีมือศิลปะการแกะสลักให้เป็น Soft Power ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม และเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยการส่งเสริมผลักดัน Soft Power ไทยไปทั่วโลก เริ่มต้นจากการพัฒนาคนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 Soft Power โดยจะเฟ้นหาศักยภาพของคนไทยทุกครอบครัว ครอบครัวละ 1 คนเพื่อนำมาส่งเสริมบ่มเพาะศักยภาพผ่านศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์ที่จะมีในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งในกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาจัดกิจกรรมฝึกอาชีพงานแกะสลักให้กับนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆและประชาชนจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดประจวบฯ ที่จะนำไปต่อยอดในร้านอาหาร ผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งอาหารนอกจากความอร่อยแล้วก็จะต้องมีความสวยงามด้วยที่จะทำให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น**

 

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.