เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อ.ทองผาภูมิ จัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล


14 มิ.ย. 2567, 12:07อ.ทองผาภูมิ จัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ผ่านมา บริเวณศาลาการเปรียญวัดปรังกาสี หมู่ที่ 3 ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลทองผาภูมิ  ปลัดอำเภอ  เทศบาลตำบลท่าขนุน  เขื่อนวชิราลงกรณ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการ

 

โดยมี พ.ต.อ.มนตรี แตงโต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ  กล่าวรายงานตามที่ตำรวจภูธรภาค 7 ได้มอบหมายให้ สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินงานตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไขและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

จึงได้คัดเลือกหมู่บ้านปรังกาสี  หมู่ที่ 3 เข้าร่วมโครงการ เนื่องด้วยมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน โดยชุดปฏิบัติการฯจะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.2567 


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.