เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อส. ร่วมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับการอนุญาตอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์


28 พ.ค. 2567, 17:37อส. ร่วมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับการอนุญาตอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วานนี้ 27 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การเสวนาการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 1” (The 1st INTERNATIONAL AGRICULTURAL FORUM) ภายใต้หัวข้อ “Neo-Regional Development on Biodiversity and Agricultural Sustainability” เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การฟื้นคืนป่าต้นน้ำอันมีค่าของประเทศต่อไป
.
ในการนี้นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมรับเสด็จฯ  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
.
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือจาก มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ และ Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok) สนับสนุนและประสานงานโดยธนาคารกสิกรไทย จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน จาก 10 ประเทศ ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาการและการวิจัย โดยภายในงานมีการนำเสนอสินค้านวัตกรรมทางการเกษตรจากหน่วยงานทั้งประเทศไทยและจีนกว่า 70 บูธ รวมถึงการออกร้านจากจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่านกว่า 20 ร้านค้า ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ได้ร่วมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับการอนุญาตอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.