เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายอำเภอท่ามะกาเป็นประธานในการจัดกิจกรรม โครงการรักษ์ภูผามหานที ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ


27 พ.ค. 2567, 18:01นายอำเภอท่ามะกาเป็นประธานในการจัดกิจกรรม โครงการรักษ์ภูผามหานที ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
กาญจนบุรี - นายอำเภอท่ามะกาเป็นประธานในการจัดกิจกรรม โครงการรักษ์ภูผามหานที ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นป่าชุมชนบ้านหนองหิน เขาสูง

 

วันนี้ 27 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหินหมู่ที่1ตำบลเขาสามสิบหาบอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี นางอรทัย วงศ์วัชรมงคลนายอำเภอท่ามะกา เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา ในโครงการ "รักษ์ภูผา มหานที"สร้างฝายชะลอน้ำ  โดยมี   สจ.จำรูญ ศรีธรรมรงค์ ดร.รหัส  แสงผ่องประธานป่าชุมชนบ้านหนองหิน เขาสูงแจ่มฟ้า นายอุทัย ม่วงน้อย กำนันตำบลเขาสามสิบหาบ นายวรรณวิเศษณ์ กาญจนประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลเขาสามสิบหาบ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี  ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กำนันตำบลเขาสามสิบหาบ คณะป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี คณะทำงานฝายชะลอน้ำ scgp โรงงานวังศาลาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกา บุญศิริคณะป่าชุมชนบ้านหนองหินเขาสูง คณะผู้บริหาร scgp และจิตอาสา ร่วมในพิธีสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษามหานที ป่าชุมชนบ้านหนองหิน เขาสูง  ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีอาชีพเกษตรกรรมมีผลผลิตจากป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการสร้างฝายชะลอน้ำโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก scgp โรงงานวังศาลาในการสานต่อโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริในโครงการรักษ์ภูผามหานทีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองหินเขาสูงนี้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้น 1,613 ฝายสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงหน้าฝนลดจำนวนการเกิดไฟป่าไม้มีความสมบูรณ์มีต้นไม้หนาแน่นและประชาชนมีรายได้จากการเก็บหน่อไม้และเก็บเห็ดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้มีแผนการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 20 ฝายโดยมีเครือข่ายป่าชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 180 คนเพื่อเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์การบริหารจัดการน้ำและป่าไม้ให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของป่าต่อไป

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.