เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด


24 พ.ค. 2567, 07:36นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณศาลา60 พรรษา  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี) พร้อมบรรยายแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้นำชุมชน จัดการปัญหาผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด การประสานความร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

นายสุนทร หงส์ทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมือง บรรยายการประเมินผู้ป่วย สัญญาณเตือนอาการผิดปกติทางจิต การนำส่งผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด แนวปฏิบัติการส่งต่อ พ.ต.ท.กิตติโชติ บุญเชิด สวป.(ชส.)สภ.เมืองกาญจนบุรี บรรยาย แนวทางการเจรจาและเข้าระงับเหตุกรณีผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดมีอาการกำเริบใช้ความรุนแรง ทำร้ายข้าวของ ทำร้ายตนเองและผู้อื่นในหมู่บ้าน/ชุมชน

 

โดย นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอำเภอเมืองฝ่ายความมั่น/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองกาญจนบุรี กล่าววัตถุประสงค์การอบรมโครงการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติด ในโครงการอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนและผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับดูแลผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด พร้อมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 

โดยมี ฝ่ายปกครองตำบลช่องสะเดา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลช่องสะเดา เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติด ในโครงการอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนและผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับดูแลผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด

 

ส่วนที่บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์  สุนจิรัตน์ กำนัน ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รองประธานคณะกรรม ศกร. ตำบลช่องสะเดา ร่วมตอนรับ นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก กศน. จังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร. จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวสุวิภา ขนชัยภูมิ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอเมืองกาญจนบุรี นางสาวชนะวดี  อินสมภักษร ศึกษาวิธีชำนาญการพิเศษสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการประเมิน นางสาวอำพรรัตน์  หอมเนียม ครู กศน. ตำบลช่องสะเดา  (ประเมินพนักงานราชการศกร. ตำบล) เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.