เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ 1 ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร สว.สิงห์บุรี


21 พ.ค. 2567, 14:53ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ 1 ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร สว.สิงห์บุรี
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.นายสมเกียรติ คงดี ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 1 พร้อม นายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี นายชฎิลทร เหล่าทา หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นำพนักงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภาอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินทร์บุรีโดยมี จ.อ.วันชัย อุทาวงค์  ปลัดอำเภอเมืองสิงห์บุรีและคณะกรรมการอำเภอเมืองสิงห์บุรีให้การต้อนรับพร้อมพูดคุยรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา อำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.