เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สมาคมธรรมศาสตร์ กาญจนบุรี มอบรถเข็นวิลแชร์ 15 คันให้ผู้พิการและผู้ยากไร้


20 พ.ค. 2567, 18:59สมาคมธรรมศาสตร์ กาญจนบุรี มอบรถเข็นวิลแชร์ 15 คันให้ผู้พิการและผู้ยากไร้
วันนี้ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า สมาคมธรรมศาสตร์ กาญจนบุรี จัดทำกิจกรรม CSR โครงการ มธ.กาญจน์ ร่วมใจเพื่อสังคม มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ ปี 2567 จำนวน 15 คัน นำโดย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะนายกสมาคมธรรมศาสตร์ กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร นางนพวรรณ พิพิธธนาบรรพ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกฯ ทำพิธีส่งมอบรถเข็นวิลแชร์ มีผู้พิการที่มารับด้วยตัวเอง และญาติมารับแทน โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาญจนบุรี ประสานท้องถิ่นจัดส่งรถเข็นวิลแชร์ ไปให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ในตำบลและอำเภอต่างๆ ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 

ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ กาญจนบุรี กล่าวว่า ในวันนี้ก็สืบเนื่องจากทางสมาคมธรรมศาสตร์ มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหลายๆ ด้านด้วยกัน อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ทางสมาคมธรรมศาสตร์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ กับผู้ที่ยังไม่มีรถวีลแชร์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลตัวเองและการประกอบอาชีพ ก็คือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้ ก็ในโอกาสนี้ผมในนามตัวแทนและได้รับการสนับสนุนจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการที่จะดูข้อมูลของผู้พิการที่เหมาะสมที่จะได้รับรถวีลแชร์ ก็อยากให้ผู้พิการและพี่เลี้ยงผู้พิการ ได้นำรถวีลแชร์นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตของผู้พิการ อีกสิ่งหนึ่งก็คือถ้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและพี่น้อง สำหรับผู้พิการและผู้ยากไร้ ที่มารับรถเข็นวีลแชร์ต่างดีใจ ที่ได้รถเข็นวีลแชร์ เพื่อสะดวกในการเดินทางและการใช้ชีวิต

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.