เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)



ชุมพรจัดพิธีรำลึกวันสิ้นพระชนม์ เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์


19 พ.ค. 2567, 15:12



ชุมพรจัดพิธีรำลึกวันสิ้นพระชนม์ เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์




  เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 19 พ.ค.67ที่สวนอาภากรเกียรติวงศ์ (สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชุมพร) นายศรีชัย วีรนรพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวงเนื่องในวันรำลึกวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมในพิธีประกอบด้วยปรานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อยประธานสงฆ์ให้ศรี พระสงฆ์ทำพิธีทักขิณานุปทาน สตับปกรณ์ ต่อมมาประธานและผู้ร่วมพีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และประธานกรวดน้ำต่อมาประธาน หน่วยงาน ประชาชน วางพวงมาลา หลังจากนั้นประธานจุดเทียนชัย จุดธูปเทียนบวงสรวง พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประธานกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและจุดประทัด 6,000 นัด เสร็จพิธี//ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร








Recommend News






MOST POPULAR


























©2018 ONBNEWS. All rights reserved.