เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พารู้จัก. กำเบ้อ หรือ ว่านมรกต


17 พ.ค. 2567, 17:29พารู้จัก. กำเบ้อ หรือ ว่านมรกต
 

คำว่า “กำเบ้อ” เป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ หมายถึง ผีเสื้อ ด้วยรูปร่างลักษณะของกลีบดอก มีความคล้ายคลึงกับผีเสื้อจึงเป็นที่มาของชื่อพืชชนิดนี้ ส่วนทางภาคกลางเรียกพืชชนิดนี้ว่า ว่านมรกต กำเบ้อเป็นพืชในสกุล Gagnepainia ซึ่งทั่วโลกมีเพียง 2 ชนิด กระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย ลาว เมียนมา และกัมพูชา พืชสกุล Gagnepainia ถูกตั้งให้เป็นเกียรติแก่ François Gagnepain นักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส หากใครคุ้นเคยกับพืชสกุลเข้าพรรษา (Globba) ก็จะพบว่าพืช 2 สกุลนี้มีลักษณะหน้าตาใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นพืชในเผ่า (tribe) เดียวกันนั่นเอง
ภาพ : อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ข้อมูล : ศูนย์องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มา : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.