เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ


15 พ.ค. 2567, 11:40มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 15 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 54/1 บ้านโคกโพนตะวันออก หมู่ที่ 9 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมี นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ นางเวือน  มีแก้ว  อายุ 75 ปี เป็นเจ้าของบ้าน ประกอบอาชีพทำนา รายได้ครอบครัว 3,000 บาทต่อเดือน และได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท และได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน  300 บาทเหตุเกิดเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 เมษายน  2567 ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 บ้านโคกโพนตะวันออก หมู่ที่ 9 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ของนางเวือน  มีแก้ว ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย มูลค่าความเสียหายประมาณ 750,000 บาท ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด การได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ นำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ที่ว่าการ อ.ขุขันธ์ ส่วนราชการระดับอำเภอ ตลอดจนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่างได้ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย

 Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.