เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เตรียมแผน “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสะพานข้ามแม่น้าแคว หลังนายกฯ ตรวจราชการเมืองกาญจน์


12 พ.ค. 2567, 14:36เตรียมแผน “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสะพานข้ามแม่น้าแคว หลังนายกฯ ตรวจราชการเมืองกาญจน์
 

 

วันนี้ 12 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายอนันต์   สิริพฤกษา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้เสนอแบบรายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรี ที่นำคณะมาตรวจราชการเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บริเวณสะพานข้ามแม่น้าแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ จำนวน  250,000,000 บาท

 

ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตกและมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น เจดีย์สามองค์ อนุสรณ์ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สะพานข้ามแม่น้าแคว  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ เช่น การล่องแพ การนั่งเรือชมทิวทัศน์ ตามแม่น้ำ 3 สาย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองขาว หมู่บ้านไทยทรงดำ วัฒนธรรมชาวมอญและยังมีชุมชนในเขตเมืองเก่า ได้แก่ พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชุมชน ดอนเจดีย์ เจดีย์สามองค์ ชุมชนปากแพรก ชุนชนบ้านเหนือ วัดใต้ วัดเหนือ เป็นต้น

 

 สะพานข้ามแม่น้าแควเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำแควได้กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการยกย่องให้เป็น “สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ” มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมาก ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น

 

ส่วนปัญหาอุปสรรคนั้น ปัจจุบันภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานข้ามแม่น้ำแคว มีสภาพเสื่อมโทรม และไฟส่องสว่างมีไม่เพียงพอ อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ จึงควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีทัศนียภาพ อันสวยงามตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากรัฐบาล สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บริเวณสะพานข้ามแม่นำแคว เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานข้ามแม่น้าให้มีสภาพที่สวยงาม มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ของจังหวัดกาญจนบุรี รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว และให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่แผนเริ่มต้นเท่านั้น คาดว่าจะมีการจัดประชุมขึ้นจริงภายในอาทิตย์หน้า

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.