เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รัฐบาล" มุ่งเร่งรัดเพิ่มอัตราการลงทุนด้วยนโยบาย NOWThailand หวังให้ไทยเป็นจุดหมายการลงทุนระดับโลก


11 พ.ค. 2567, 10:31"รัฐบาล" มุ่งเร่งรัดเพิ่มอัตราการลงทุนด้วยนโยบาย NOWThailand หวังให้ไทยเป็นจุดหมายการลงทุนระดับโลก
วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เร่งรัดการลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้เกิดการลงทุนในประเทศ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขานรับแนวทางการทำงานนี้ กำหนดเป็นแคมเปญ “NOWThailand” ‘ทางด่วน’เร่งรัดการลงทุนไทย เพื่อเสริมการสร้างปัจจัยเพื่อดึงดูดการลงทุนในภาคนิคมอุตสาหกรรม สร้างการรับรู้และการยอมรับให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุนระดับโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าเพิ่มอัตราการลงทุนในประเทศไทย โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมดำเนินมาตรการเชิงรุกผลักดันแคมเปญส่งเสริมการลงทุน ภายใต้แนวคิด “NOWThailand” เพื่อชักจูงนักลงทุนว่าไม่มีเวลาใดดีกว่านี้แล้วในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย เร่งรัดการลงทุนของประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสนับสนุนทุกปัจจัยในการกระตุ้นการลงทุน 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพิ่มอัตราการลงทุน การทำการตลาดเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบพุ่งเป้า และกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยในระยะเวลา 1-3 ปี ได้แก่ 1) การลงทุนในระบบห่วงโซ่อุปทานระดับโลก เพิ่มการผลิตและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Global Supply Chain) 2) การลงทุนที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Competitiveness) 3) การลงทุนที่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Sustainability)

 


“นายกรัฐมนตรีเห็นความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนของประเทศไทย ซึ่งภาคนิคมอุตสาหกรรมของไทย ถือเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ช่วยสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ ทั้งนี้การผลักดัน เร่งรัด สนับสนุนการลงทุน จะเป็นอีกแรงกระตุ้นที่ต่อยอด พัฒนาเศรษฐกิจ กระจายความเจริญแก่พี่น้องประชาชน” นายชัย กล่าว


คำที่เกี่ยวข้อง : #นายกรัฐมนตรี   #อัตราการลงทุน   #NOWThailand  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.