เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เกาหลีใต้ วางแผนเปิดกระทรวงใหม่แก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่อยู่ในระดับต่ำ


10 พ.ค. 2567, 14:01เกาหลีใต้ วางแผนเปิดกระทรวงใหม่แก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่อยู่ในระดับต่ำ
ประธานาธิบดี ยุน ซ็อก-ย็อล ผู้นำเกาหลีใต้ กล่าวแถลงข่าวผ่านทางโทรทัศน์ ว่ารัฐบาลกำลังวางแผนที่จะจัดตั้งกระทรวงใหม่เพื่อรับมือกับ “ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ” ของอัตราการเกิดที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหมายถึงการที่วิกฤตทางประชากรกำลังทวีความรุนแรงขึ้น

ในการแถลงข่าวครั้งแรก นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 และจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 2 ปีในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีกล่าวว่าเขาจะขอความร่วมมือจากรัฐสภาในการจัดตั้งกระทรวงใหม่ เพื่อระดมความสามารถทั้งหมดของประเทศ ในการเอาชนะอัตราการเกิดต่ำ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินระดับชาติ

 ประธานาธิบดี ยอมรับว่าคณะบริหารของเขาขาดความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน และให้คำมั่นว่าจะใช้วาระ 3 ปีข้างหน้าเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาอัตราการเกิด

ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องมีอัตราการเจริญพันธุ์ที่ 2.1 เพื่อรักษาประชากรให้คงที่ ในกรณีที่ไม่มีการย้ายถิ่นฐาน เกาหลีใต้มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดในโลก และลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2566 มีอัตราอยู่ที่ 0.72 ลดลงจาก 0.78 ในปีก่อนหน้า ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์สาเหตุ ว่าได้แก่วัฒนธรรมการทำงาน ปัญหาค่าจ้าง ค่าครองชีพ จนถึงทัศนคติต่อการแต่งงาน การเลือกปฏิบัติต่อครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลเกาหลีใต้จะมีการออกมาตรการ และโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น การสนับสนุนให้ผู้ชายมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและงานบ้าน และส่งเสริมบริการดูแลเด็ก แต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มอัตราการเกิดได้คำที่เกี่ยวข้อง : #onbnews  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.