เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อนุทิน บินด่วน! ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งชุมพร สั่งทุกหน่วยเร่งระดมความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน


7 พ.ค. 2567, 04:39อนุทิน บินด่วน! ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งชุมพร สั่งทุกหน่วยเร่งระดมความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน
วันนี้ (6 พ.ค. 67) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดชุมพร สำรวจแหล่งน้ำ การให้ความช่วยเหลือ พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ในพื้นที่ หมู่ 12 ต.ชุมโค อ.ปะทิว และ บริเวณแก่งกะอิ หมู่ 9 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันทุกหน่วยงาน ระดมเครื่องมือ เครื่องจักร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน ซึ่งจังหวัดชุมพรมีรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร คือทุเรียน และทุเรียนก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จึงได้สั่งการให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งระดมเครื่องสูบน้ำทั้งระยะใกล้ และระยะไกลมาในพื้นที่ ถือเป็นการให้การช่วยเหลือจากส่วนกลาง ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ก็ได้ระดมกำลังช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุภัยแล้งแล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดำเนินการ รวมถึงมีงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ จะเริ่มมีฝนตกลงมาก็จะช่วยให้ปัญหาคลี่คลาย พี่น้องเกษตรกรก็จะได้คลายความลำบากไปในระดับหนึ่ง

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 67) จำนวน 8 อำเภอ 38 ตำบล 260 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.ปะทิว 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน, อ.ท่าแซะ 1 ตำบล 13 หมู่บ้าน, อ.เมืองชุมพร 7 ตำบล 12 หมู่บ้าน, อ.สวี 11 ตำบล 104 หมู่บ้าน, อ.ทุ่งตะโก 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน, อ.หลังสวน 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน, อ.ละแล 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน และ อ.พะโต๊ะ 2 ตำบล 18 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 107,158 คน 45,949 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ ได้แก่ พืชสวน 4,952 ไร่ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม

คำที่เกี่ยวข้อง : #อนุทิน ชาญวีรกูล   #ภัยแล้งชุมพร  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.