เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ อำเภอเลาขวัญ นำแพทย์เฉพาะทาง จิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษาประชาชน


6 พ.ค. 2567, 13:36โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ อำเภอเลาขวัญ นำแพทย์เฉพาะทาง จิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษาประชาชน
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  โดยนายวิชัย ปัทมวิภาค นายอำเภอเลาขวัญ กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี และนายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ในเขตสุขภาพที่ 5 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน ร่วมพิธีฯ

 

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”ของกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเพื่อพัฒนาหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

สำหรับในครั้งนี้ได้ออกหน่วยบริการที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จัดบริการ 21 คลินิก ดูแลประชาชน ได้แก่ 1.คลินิกมะเร็งปากมดลูก 2.คลินิกมะเร็งลำไส้ 3.คลินิกโรคผิวหนัง 4.คลินิกมะเร็งตับ 5.คลินิกจิตเวชและยาเสพติด 6.คลินิกหู คอ จมูก 7.คลินิกชันสูตร(นิติเวช) 8.คลินิกอาชีวเวชกรรม 9.คลินิกเทคนิคการแพทย์ 10.คลินิกผ่าตัดไส้เลื่อน(ODS) 11.คลินิกกระดูกและข้อ 12.คลินิกกายภาพบำบัด 13.คลินิกแพทย์แผนไทย 14.คลินิกแพทย์แผนจีน 15.คลินิกโรคหัวใจ 16.คลินิกจักษุ 17.คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 18.คลินิกทันตกรรม 19.คลินิกปฐมภูมิ(ตรวจโรคทั่วไป) 20.คลินิกมะเร็งเต้านม 21.คลินิกคัดกรองวัณโรคตรวจสมรรถนะปอด ให้บริการตรวจคัดกรอง รักษา และส่งต่อ ไปยังสถานพยาบาลในเครือข่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โดยในภาพรวมมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 22,071 ราย ซึ่งโครงการดังกล่าว เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมาก ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแพทย์เฉพาะทางของโรค ทำให้การวินิจฉัยโรค ตรวจคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถลดระยะเวลาในการพบแพทย์ และรับยาจากหน่วยบริการได้ทันที รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหน... เราจะนำแพทย์เฉพาะทางเข้าไปให้ถึง”

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.