เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ระบายน้ำกว๊านพะเยาช่วยเหลือเกษตรกร


5 พ.ค. 2567, 14:08ระบายน้ำกว๊านพะเยาช่วยเหลือเกษตรกร
วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวONBnewsรายงานว่า  ชลประทานพะเยา เริ่มปล่อยน้ำให้กับพื้นที่แม่น้ำอิงตอนท้าย เพื่อเตรียมให้กับเกษตรกรได้มีน้ำใช้ในฤดูกาลตกดำกล้านาปี ประจำปี 2567 / 68 หลังสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้แม่น้ำอิง ซึ่งมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร น้ำได้มีการแห้งขอดจนไม่เหลือน้ำให้กับเกษตรกรใช้ในทำการเกษตร ขณะที่ย้ำเตือนประชาชนที่อยู่ชุมชนเมืองอย่าวิตกกับการปล่อยน้ำในครั้งนี้ ซึ่งเกรงจะส่งผลกระทบกับภาวะภัยแล้งและน้ำกว๊านแห้งขอดเหมือนปี 2566

 

 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ต้องทำการเปิดประตูระบายน้ำกว๊านพะเยา ลงสู่ แม่น้ำอิง บริเวณสถานีประมงน้ำจืดพะเยา หลังสถานการณ์น้ำบริเวณน้ำแม่อิงได้แห้งขอดจนเกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ นอกจากนั้นยังส่งผลให้บริเวณแม่น้ำอิงซึ่งมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ต้องแห้งขอดและไม่เหลือน้ำเลย ทางจังหวัดจึงได้มีมติ ในการที่จะระบายน้ำจากกว๊านพะเยาที่มีอยู่ประมาณ 27 ล้านลูกบาศก์เมตรเข้าสู่พื้นที่น้ำแม่อิง ในปริมาณ 3 ถึง 5 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับเกษตรกรที่เริ่มจะหว่านข้าวกล้าในช่วงทำนาปี ในปีนี้

 

 

 


โดยนายปาโมกย์ ปิงเมือง กล่าวว่า ตามมติของจังหวัดพะเยาในเรื่องการระบายน้ำจากกว๊านพะเยา เพื่อทำการรองรับการทำนาปีของเกษตรกรในช่วงนี้ โดยในช่วงนี้ก็จะมีการเตรียมใช้หว่านกล้า ซึ่งในช่วงนี้ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยายังคงมีเพียงพอ ที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในบริเวณลำน้ำอิง จึงได้มีมติในการที่จะระบายน้ำจากกว๊านพะเยาสู่ลำน้ำอิงในปริมาณ 3-5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พี่น้องที่อยู่บริเวณลำน้ำอิง สามารถได้ใช้น้ำกันอย่างทั่วถึงโดยทางเราได้มีฝายอยู่ประมาณ 14 ถึง 15 จุด ซึ่งจะมีการระบายน้ำจากทุกฝาย ซึ่งมีระยะทางกว่า 54 กิโลเมตร ได้มีน้ำใช้กันในช่วงฤดูกาลนาปีที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าภายในระยะเวลาประมาณ 5 วัน น้ำดังกล่าวก็จะถึงพื้นที่ท้ายน้ำ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมานั้นวิกฤตน้ำบริเวณแม่น้ำอิงนั้นมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรที่ไม่มีน้ำอยู่เลย ซึ่งตรงนี้คาดว่าปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลลงสู่ท้ายแม่น้ำอิงได้อย่างแน่นอนและเน้นย้ำให้พี่น้องชุมชนเมือง อย่าได้วิตกในเรื่องของการขาดน้ำในการทำประปา เนื่องจากทางเราได้มีการคำนวณและคาดการณ์ตามสภาพพูมิอากาศแล้วคาดว่าปริมาณน้ำต่ำสุดของกว๊านพะเยาจะสามารถรองรับได้และไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยปริมาณน้ำต่ำสุดจะอยู่ที่ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหลังจากที่เราปล่อยน้ำดังกล่าวไปประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะเหลือปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 20 กว่า ล้านลูกบาศก์เมตร

สัมภาษณ์... นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

 

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.