เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผช.รมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.


5 พ.ค. 2567, 14:07ผช.รมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.
เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 4 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าไปในห้องสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองศรีสะเกษ ได้นำเอาเครื่องตรวจโลหะและตรวจสัญญาณคลื่นวิทยุมาทำการสแกนตรวจผู้เข้าห้องสอบทุกคนอย่างละเอียด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มาสอบนำเอาสิ่งที่เป็นการทุจริตในการสอบเข้าไปในห้องสอบได้อย่างเด็ดขาด

ต่อมา เวลา 09.00 น.วันเดียวกันนี้ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 โดยเน้นย้ำให้ความมั่นใจการสอบคัดเลือกฯ ต้องโปร่งใส เป็นธรรม โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ น.ส.ธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ให้การต้อนรับนายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 – 11 เม.ย.2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ จำนวน 8 กลุ่มวิชาเอก 17 อัตรา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรี/ดนตรีศึกษา ประถมศึกษา ปฐมวัย และมีกำหนดการสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 4 พ.ค.2567 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 พ.ค.2567 โดยมีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 183 คน

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า ตนได้วางมาตรการเข้มในการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยห้ามมิให้ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผอ.ร.ร.รอง ผอ.ร.ร.นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบโดยเด็ดขาด และมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี หากมีการพบเห็น ตรวจสอบ จะถือว่า “เป็นผู้มีความผิดวินัยร้ายแรง”  

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในช่วงนี้ จ.ศรีสะเกษ มีสภาพอากาศที่ร้อนจัด เพื่อเป็นการช่วยผ่อนคลายอากาศร้อนแก่ผู้เข้าสอบ และจะได้มีสมาธิในการทำข้อสอบ จึงได้จัดห้องสอบทุกห้องเป็นห้องสอบที่มีเครื่องปรับอากาศ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าสอบเป็นอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส เชื่อถือได้สูงสุด


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.