เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ส่องเลขเด็ด ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษให้โชควันแรงงานประกาศชัดเจน 675 คอหวยไม่พลาดแห่ซื้อเกลี้ยง


2 พ.ค. 2567, 12:53ส่องเลขเด็ด ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษให้โชควันแรงงานประกาศชัดเจน 675 คอหวยไม่พลาดแห่ซื้อเกลี้ยง
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 “แรงงานสมานฉันท์  ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจับฉลากมอบรางวัลต่าง ๆ จำนวนมาก การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การออกร้านแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง  ๆ จำนวนมาก เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษนำโดย นายสุริย์  เปี่ยมงาม ผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ  นางทัศนีย์  ขจัดมลทิน  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย จำนวนมากมาให้บริการนวดฟรีแก่ผู้มาร่วมงาน ขณะที่ นายธงชัย  ทวีสุขศิริ  เจ้าของธุรกิจปั้มน้ำมันและจำหน่ายยางรถยนต์รายใหญ่ ได้นำพนักงานมาร่วมงานและนำเอาไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทันและส้มตำมาให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานทุกคน โรงพยาบาลประชารักษ์ โรงพยาบาลปริ๊นซ์  โดยมี นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ในนามของคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้ใช้แรงงานมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานมากนางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO (International Labour Organization) ได้กำหนดให้วันที่ 1พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงาน (May Day) เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทและคุณค่าของผู้ใช้แรงงานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้รับรองให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติและกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงการเชิดชูคุณค่าของผู้ใช้แรงงานและตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ การจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมในงานมากมาย การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างสถานประกอบกิจการและประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการประกอบพิธีเปิดงานแล้ว นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการจับฉลากเพื่อมอบโชคมอบรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมวันแรงงานในครั้งนี้   ซึ่งเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จับฉลากหางบัตรผู้มาร่วมงานขึ้นมาแล้ว ได้มอบให้ นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้อ่านหมายเลขรางวัลของผู้โชคดี ซึ่ง นางรังสินี ได้ประกาศว่า หมายเลขรางวัลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบให้โชคก็คือ หมายเลข 675  ซึ่งมีการประกาศหลายรอบ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมีหางบัตรที่ตรงกับหมายเลข 675 แต่อย่างใด  และเนื่องจากจะมีการประกาศผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่จะถึงนี้  เมื่อมีการประกาศหมายเลขออกมาชัดเจน โดยผู้ที่จับหมายเลขขึ้นมาคือผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บรรดาคอหวยที่มาร่วมงานครั้งนี้ ต่างพากันนำเอาเลขเด็ด 675 ไปหาซื้อล็อตเตอรี่เลขท้าย 675 กันอย่างคึกคัก ทำให้เลขท้ายล็อตเตอรี่ หมายเลข 675 หมดเกลี้ยงไปจากแผงล็อตเตอรี่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการรับโชครับทรัพย์ในวันแรงงานปีนี้นั่นเอง

 


 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.