เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
สำนักพระราชวัง เชิญชวนปชช.ลงนามถวายพระพร "เจ้าฟ้าทีปังกร" ผ่านระบบออนไลน์


26 เม.ย. 2567, 13:17

สำนักพระราชวัง เชิญชวนปชช.ลงนามถวายพระพร "เจ้าฟ้าทีปังกร" ผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 28–30 เมษายน 2567

 


นอกจากนี้ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.