เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ควันหลงสงกรานต์ 67 อบจ.กาญจนบุรี และเทศบาล ต.หนองปรือ ได้บูรณาการร่วมกันจัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์


19 เม.ย. 2567, 17:24ควันหลงสงกรานต์ 67 อบจ.กาญจนบุรี และเทศบาล ต.หนองปรือ ได้บูรณาการร่วมกันจัดทำโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ บริเวณวัดหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน ประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง โดยมีนายแผน สุขแสวง นายอำเภอหนองปรือ กล่าวต้อนรับ และนางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองปรือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประเพณีอันดีงามดังกล่าวยังคงอยู่ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติงานร่วมกัน มีความรักความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

อำเภอหนองปรือ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายลาวที่อพยพมาจากนครเวียงจันทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความเชื่อว่าปราสาทเป็นของสูง เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ และความเจริญรุ่งเรือง รวมถึงการถวายน้ำผึ้งเป็นพุทธบูชาจะได้รับอานิสงส์ของผลบุญมาก ดังนั้นจึงทำให้ในช่วงเดือนเมษายนประชาชนชาวอำเภอหนองปรือจะออกหาน้ำผึ้งมาถวายพระสงฆ์ ส่วนรังผึ้งก็จะนำไปเคี่ยวเพื่อทำเป็นเทียนจุดบูชาพระและถวายพระภิกษุสงฆ์ในการศึกษาธรรมะ และอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปแกะสลักสำหรับตกแต่งปราสาทให้สวยงาม และแห่รอบหมู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนั้นก็นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จนเป็นประเพณีประจำถิ่นของประชาชนชาวอำเภอหนองปรือ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่ออย่างยาวนาน รวมทั้งได้รับการบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

 

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริม อนุรักษ์   สืบสาน ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของกาญจนบุรีให้คงอยู่สืบไป จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวมาร่วมกันทำบุญและเที่ยวงานที่เป็นประเพณีประจำถิ่นที่สำคัญในชุมชน

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.