เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เจ้าหน้าที่ไฟป่าอุ้มผาง นำเจ้าหน้าที่ 7 นาย เข้าดับไฟสำเร็จ พบพื้นที่เสียหาย 10 ไร่


18 เม.ย. 2567, 15:36เจ้าหน้าที่ไฟป่าอุ้มผาง นำเจ้าหน้าที่ 7 นาย เข้าดับไฟสำเร็จ พบพื้นที่เสียหาย 10 ไร่

นายประวิทย์  โยธาราษฎร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง ศูนย์สั่งการฯ ที่ 2 (อุ้มผาง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2567
โดย ศูนย์สั่งการเเละติดตามสถานการณ์ไฟป่าเเละหมอกควัน (War Room) ที่ 2 (อุ้มผาง)
ได้รับแจ้งเหตุเกิดไฟป่าจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เวลา 14.20 น. เจ้าหน้าที่สถานีฯไฟป่าอุ้มผาง นำเจ้าหน้าที่ 7 นาย เข้าดับไฟป่าบริเวณป่ากม. 1 เส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซู ท้องที่หมู่ 3 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก พบไฟไหม้เป็นป่าเบญจพรรณ ส่วนสาเหตุเกิดไฟนั้นไม่ทราบแน่ชัด เริ่ทเข้าดับไฟเวลา 14.35 น. พบพื้นที่เสียหาย 7 ไร่ ดับไฟเสร็จเวลา 15.00 น. รวมพื้นที่เสียหาย 10 ไร่

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.