เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวี บรรเทาภัยแล้ง-อุทกภัย อ.สวี


18 เม.ย. 2567, 15:19กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวี บรรเทาภัยแล้ง-อุทกภัย อ.สวี
     วันนี้(18 เมย. 67) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ รร.สวีวิทยา ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร นส. นนท์ลภัส ชูสอน ป.อาวุโส อ.สวี เป็นประธานเปิดการประชุมย่อยใน โครงการศึกษาแผนหลักและความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย อ.สวี จ.ชุมพร โดยมี นายวิศิษฎ์ เกษรมาลา วิศกรโยธาชำนาญการกรมชลประทาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บ.คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด บ.ชลนวัต จำกัด นายอรรถพล ชำนาญเวชกิจ ผจก.โครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการมาให้ความรู้ความเข้าใจในการได้ประโยชน์จากโครงการที่ทำการศึกษาและคณะทำงาน พร้อมด้วยประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังผลการศึกษาโครงการฯ.    ทั้งนี้ ช่วงหลายปีที่ผ่านมาในพื้นที่ อ.สวี ได้รับความเสียหายทั้งจากน้ำท่วมในฤดูฝน จนเกิดน้ำหลากท่วมในหลายพื้นที่ และฤดูร้อนก็ทวีปัญหาจากภัยแล้งที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลกระทบส่งความเสียหายให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมจัดทำหนังสือยื่นต่อ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ดำเนินการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ อ.สวี ทั้งระบบ     ทั้งนี้ จากการศึกษาลักษณะกายภาพปัญหาของพื้นที่ อ.สวี ที่มีพื้นที่ครอบคลุม 928.42 ตารางกิโลเมตร พบปัญหาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ที่ต้องหาโครงการเพื่อมาแก้ไข แบ่งออก 3 ระยะประกอบด้วย ระยะสั้น 1-5 ปี มี 12 โครงการ ,ระยะกลาง 6-10 ปี มี 22 โครงการและระยะยาว 11-20  ปี มี 8 โครงการ     สำหรับโครงการเร่งด่วนที่คณะศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษามีองค์ประกอบของโครงการต่างๆทั้งระบบ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ 22 โครงการ ,ประตูระบายน้ำ 5 โครงการ ,ฝาย 2 โครงการ ,อาคารบังคับน้ำ 2 โครงการ ,คลองผันน้ำ 2 โครงการ ,อุโมงค์ผันน้ำ 1 โครงการ ,คลองเชื่อมลำน้ำ 3 โครงการ ,ปรับปรุงตลิ่งริมคลอง 4 โครงการและโครงการแก้มลิง 1 โครงการ     โดยเฉพาะโครงการที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนนั่นคือ “โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่งกระทิง” เพราะโครงการดังกล่าวสามารถควบคุมการระบายน้ำที่ให้ประโยชน์แก่เกษตกรที่ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 6,200 ไร่ ทั้งนี้ยังต้องมีโครงการขุดลอกคลองลอกตลิ่งเสริม เพื่อให้สามารถรองรับการระบายน้ำและกักเก็บน้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้น อันจะไปช่วยลดผลกระทบน้ำล้นตลิ่งทั้ง 2 ฝั่งในหน้าน้ำหลากได้ในอนาคต/ประสิทธิ์ ลีฬหคุกนากร/ชุมพร
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.